KURSUTBUD 19/20

Bärförädling i Tornedalen

Kursstart:
Lördag 12 oktober

Kurstillfällen och innehåll:
Kursplanering.pdf

Som en del i projektet Katalysatorn för bärförädling i Tornedalen har vi nu möjlighet att erbjuda en veckoslutskurs inom bärförädling!
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av bär och bärförädling, nivån anpassas efter de sökande. Målet är att du ska lära dig olika tekniker att förädla bär och på så vis ta tillvara naturens resurser.

Kursen kommer även innehålla en viss del entreprenörskap för att de som är intresserade ska ha en möjlighet att utveckla företagande inom förädling. Under och efter kursen kommer det finnas möjlighet att nyttja en lokal som är utrustad förförädling, så att du som kursdeltagare har möjlighet att experimentera, producera och utveckla dina kunskaper.

Läs mer...Ansök nu...

Kursen är en del i projektet Katalysatorn för bärförädling i Tornedalen och finansieras av:

Allmän kurs Distans

Behörighetsgivande kurs, Distanskurs
Kursstart: 19 aug 2019
Ansökan senast: 2019-06-01
fortlöpande antagning då vi har några lediga platser kvar!
Studietakt: 25, 50, 75 och 100%

Allmän kurs på Distans är verkligen en utbildning helt på distans. Det finns inget krav på fysiska träffar, så du kan söka utbildningen vart du än bor i Sverige eller världen. Det du behöver för att genomföra utbildningen är en dator med webbkamera, headset och bra internetuppkoppling. Enklare än så kan det inte bli.

Var gymnasiet inte din grej? Då är den här utbildningen något för dig! Allmän kurs Distans hos Tornedalens Folkhögskola är en etablerad distansutbildning. Våra kompetenta lärare kommer att ta riktigt bra hand om dig som elev.

Läs mer...Ansökan stängd

Bitcoin och Blockchain

Kurstyp: Distanskurs
Kursstart: 23 september 2019 (13 veckor)
Ansökan senast: 20 december 2019
Studietakt: 50%

Hört talas om Bitcoin? Blockchain och Kryptovalutor?

I denna kurs får du en grundläggande genomgång av vad kryptovalutor är och hur tekniken bakom detta fungerar.

Läs mer...Ansökan stängd

Naturguideutbildningen

Särskild kurs, Yrkesutbildning
Kursstart: 27 januari 2020
Ansökan senast: 31 oktober 2019
Studietakt: 100%, 27 januari 2020 – 2 april 2021, 3 terminer (56 veckor)

Utbildningen till Naturguide är ett 56 veckor långt äventyr för dig som vill jobba med turism, upplevelser och natur. Under utbildningen kommer du att uppleva utsikter, upplevelser och möten du aldrig kunnat drömma om. Tornedalens folkhögskola i Övertorneå, mitt i mångkulturella Tornedalen, är skolan för dig som gillar utmaningar, en lärdomssal som är belägen mitt i våra sista vildmarker. Vi formar vår utbildning i samarbete med branschen för att du, när du kommer ut på arbetsmarknaden, ska ha med dig bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i ditt yrkesval.

Vårt klassrum sträcker sig mellan Lapplands kust och fjäll med enstaka avstickare utanför Sveriges gränser. Turismkunskap, guideteknik, friluftsliv, yrkespraktik samt entreprenörskap grundstomme i utbildningen. Under utbildningen kommer du även att möta kunniga gästlärare som både teoretisk och praktiskt förmedlar sina kunskaper och erfarenheter.

Läs mer...Ansök nu...

Är du herre över din hund?

En kurs i lydnadsdressyr

Höstens omgång av kurser i vardagslydnad för hundar startar inom kort!

Unghund/nybörjarkurs: Måndag 16/9 kl. 18.00 (min. ålder 6 mån.)
Fortsättningskurs: Torsdag 12/9 kl. 18.00

Anmälan och frågor: Tornedalens Folkhögskola, tel. 0927-795 70

Kursledare Heléne Andersson
Utbildad vid Hundskolan i Sollefteå, 25 års erfarenhet av kurser i hunddressyr, särskilt jakthundar.

Läs mer...Intresseanmälan...

FRÅGOR OCH SVAR

Kurser på olika nivåer

Alla folkhögskolor har allmänna kurser, men också olika kurser som är speciella för just den folkhögskolan.

Behörighet till högre studier

Folkhögskolans Allmänna kurs kan ge grundläggande behörighet till högskolan. När du är klar får du ett studieomdöme som gör att du kan söka till högskolan genom folkhögskolans urvalsgrupp.

Studera hemifrån

Många folkhögskolor har kurser som du kan studera hemma vid datorn. Det kallas för distanskurser.

Särskild kurs/Profilkurs

På folkhögskolorna finns också kurser om ett visst ämne som är speciellt för just den folkhögskolan.
De kurserna kallas för särskilda kurser, och där studerar du ett ämne mest hela tiden, som musik, media, konsthantverk, språk, teater, friskvård eller turism.

En del av de särskilda kurserna är utbildningar till vissa yrken, som fritidsledare, personlig assistent, behandlingsassistent, journalist och kantor.

En kortare kurs

Under sommaren har folkhögskolorna många korta kurser som kallas sommarkurser. De kan vara några dagar eller
några veckor långa.

Svenska för invandrare

Många folkhögskolor har kurser i svenska för invandrare (SFI).

Klicka dig igenom guiden och få övergripande information om hur det fungerar med studiemedel.

Från att du börjar fundera på att studera, till att lånet är återbetalt:
http://www.csn.se/blivande-studerande/snabbguide

För mer detaljerad information besöker du CSN egna hemsida:
http://www.csn.se/

Folkhögskolan ger inte betyg. Du får istället ett studieomdöme, som talar om hur du klarar av att studera. Alla lärarna bestämmer tillsammans ditt studieomdöme. Läser du en särskild kurs får du istället ett intyg på att du läst kursen.

På folkhögskolan kan du få grundläggande behörighet till högskolan. Det betyder att du kan söka till en högskola efter folkhögskolan. Du har då samma kunskaper som de studenter som har gått ett nationellt program på gymnasiet.

För att få grundläggande behörighet måste du studera på allmän kurs mellan ett och tre år. Hur länge du måste studera beror bland annat på vad du studerat tidigare.

Du måste också ha godkända kunskaper i de här ämnena:

Om du ska söka till högskolan

Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Om du ska söka till yrkeshögskolan

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Engelska 5
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Ja, det som studerar lokalt på skolan erbjuds rum på internatet.

Ofta bor man blandat med deltagare från olika kurser, så att man har chans att lära känna fler än bara sina klasskamrater. Att bo på internat ger dig också möjligheten att leva ett år på en plats du kanske aldrig skulle komma till annars. Du slipper bekymra dig över att leta studentrum och du har alltid nära till skolan.

FÖLJ OSS

BOKFÖRSÄLJNING

1617 : Övertorneå storsocken under en dramatisk tid

om folket, en kyrka och en vårflod : ett fruset ögonblick i historien

En introduktion till 1610-talets Tornedalen samt förberedande arbete för vidare forskning och studier / av Sture Torikka ; med bidrag av Matti Saarnisto och Samuli Helama.

Boken är en detaljrik översikt över folklivet och livsbetingelserna i övre Tornedalen 1539- 1617. Slutåret, det frusna ögonblicket, bestäms av vårflodens härjningar och Särkilax kyrkas förintelse just slutåret. Berättargreppet, dispositionen, är att följa älvdalens alla byar och enskilda gårdar, och till och med gårdarnas människor, särskilt de mest bemärkta.

Denna kulturhistoriska berättelse utgår från Torne älv i centrum och samtliga forsar, strömdrag och övriga vedermödor att färdas uppströms älven – ’väylä’ – redovisas med yttersta noggrannhet. Torne älv gav livsmöjligheterna.

Att återskapa en svunnen älvdal

RECENSION Förflutenhetens landskap – förflutenhetens liv, så vill man sammanfatta sina tankar när man läst Sture Torikkas mastodontverk på 800 sidor om övre Tornedalen. 

Boken är en detaljrik översikt över folklivet och livsbetingelserna i övre Tornedalen 1540- 1617. Slutåret, det frusna ögonblicket, bestäms av vårflodens härjningar och Särkilax kyrkas förintelse just slutåret. Berättargreppet, dispositionen, är att följa älvdalens alla byar och enskilda gårdar, och till och med gårdarnas människor, särskilt de mest bemärkta. Presentationen av detaljer gård för gård leder till många upprepningar, som ibland tenderar att skymma sikten. Som det heter, det kan bli svårt att se skogen för bara trän.

Bland de man får veta mest om är Tulkkilasläkten, samlingsnamnet är efter stamgården, belägen i Armassaari by, i älvdalens kärnområde. Släktens 1500-talshistoria tål att berättas, stor dramatik, bedrifter, rikedom, armod, sett över tid var farorna många som kunde dra ned vilken storgård som helst i djupaste fattigdom och elände. Det är ingen tillfällighet att författaren kan räkna avlägset släktskap med Tulkkilagårdens dåtida innehavare. Hembygdsförankringen är solid, förordet är närmast en trohetsed till bygden.

Den bortre tidsgränsen är bestämd av tillgången på källor. Åren runt 1540, Gustav Vasas samhällsbygge, började en dramatisk ökning av dokumentationen om förhållandena i Sverige, särskilt de ekonomiska, och avsikten var att i detalj kartlägga skattebasen och skattekraften. Torikka har använt sig av en stor mängd källserier, skattekamerala och juridiska. Alla beskrivningar är föredömligt styrkta av primärkällor, alltså sammanställningar av förstahandsuppgifter, och detta är en av förutsättningarna för att historieforskningen ska kunna klassas som vetenskap.

Fakta i sig är dock inte nog, uppgifterna må vara hur sanna som helst, de måste också tolkas för att betyda något. Fakta måste analyseras för att ge resultat, slutsatser. Ta som exempel hur missväxter, farsoter och krig påverkar försörjning och befolkningsantal, forskningens uppgift är att klarlägga sambanden. Det sena 1500-talet och 1600-talet var fulla av just krig, missväxter och farsoter. Torikka beskriver målande Tornedalen ur detta perspektiv, men han nyttjar inte sitt underlag för att också fullt ut göra en samhällsananalys. Historia är också att analysera samhällsutveckling, inte bara att beskriva den. En sammanfattning är då en början i övergången från beskrivning till analys.

Dispositionen, att följa byar och bosättningar längs älven, har gett läsaren förtrogenhet med liv, försörjning och allehanda vedermödor, läsaren kommer helt enkelt nära människorna och förhållandena i Torne älvdal under svunnen tid. För en fördjupad samhällsanalys skulle dessutom ha krävts en systematisering av stoffet utifrån frågeställningar, teman och funktioner. Tid och rum behandlas ingående, ifråga om orsak och verkan kunde kanske mer ha sagts. Även om berättelserna är reflekterande kan de inte fullt ut ersätta en orsaksanalys.

På några ställen vidgar Torikka sin tidsram. Han gör enstaka nedslag före 1540, vi får exempelvis veta att byn Pello får officiell bekräftelse på sina rågångar (bygränser) 1430 och naturligtvis diskuteras Särkilax kyrkas tillkomst, 1482 är ett märkesår för platsen eftersom det, såvitt känt är, första gången den nämns i skrift. I de fylliga texterna till de många fotografierna som illustrerar boken berörs förhållanden under 1700-, 1800- och 1900-talen. Vyer över byar, gårdar, älven och dess forsar och biflöden, ger besked om de långa linjerna i älvdalens historia. Här visar författaren att han har omfattande och djupa kunskaper om sin kära älvdal fram till nutid. Läsaren förstår av bildkommentarerna det totala trauma den nya riksgränsen 1809 innebar för bygden. Det ska också nämnas att förödelsen av den finska sidan av Tornedalen vid den tyska reträtten hösten 1944 ligger som ett ångestrop över vissa fotografier.

Erämarksekonomi är den sammanfattande termen för folkförsörjningen i älvdalen. Det innebär allsidigt naturresursutnyttjande över mycket vida arealer, samarbete över generationsgränser och mellan gårdar och byar samt i huvudsak självhushåll och naturahushåll. Handelsvolymerna var små, men kunde paradoxalt nog vara av stor betydelse för att förklara den ekonomiska differentieringen mellan gårdarna.

Dramatiken i tiden, som nämns i bokens titel, är det lågintensiva, men ständigt närvarande, hotet mot livsbetingelserna i älvdalen. Erämarksekonomin kunde vara en svag livlina. Fiskelyckan uteblev, otjänlig väderlek skadade jordbruk och kreaturshållning, till fälttågen förlorades ung arbetskraft som soldater, staten krävde större skatter, allt blev ett hårt tryck mot gårdarnas försörjning, resultatet kunde bli totalt armod. Efter 1580 tycks, med ett modernt uttryck, ”tiderna ha blivit sämre”, gårdsplatser upphörde att existera. Åren för 1617 förvärrades förhållandena, vårfloden det året är slutpunkten för Torikkas framställning.

Det som är speciellt med Tornedalen ur ett Övrenorrländskt perspektiv är att den var en gränstrakt mellan svenskt och finskt. Närheten till samiskt område satte också sina spår. Vidare är det tydligt att älven präglade Tornedalen starkare än vad andra älvar gjorde i sina älvdalar i Norr- och Västerbotten.

Sture Torikka är en god berättare, om än med en något tung pennföring. Han har fullt medvetet valt en ålderdomlig språkdräkt, tanken går till 1917 års Bibel. Ett tungt språk kräver en koncentrerad läsare.

Mina anmärkningar till trots, boken har stora förtjänster. Ett verk av detta slag är en stor tillgång för den samlade historiska kunskapen om en bygd.

-Maurits Nyström/Kuriren

Boken finns till försäljning på Tornedalens folkhögskola och Återvinningen Övertorneå.

Du kan även beställa boken här på vår hemsida: tornedalen.se (notera att frakten är på ca 150 kr om vi skickar den!).

Pris: Bok 300 SEK+150 SEK frakt

Köp boken via Tornedalens folkhögskola

Förnamn (required)

Efternamn (required)

E-post (required)

Telefon (required)

Address (required)

Meddelande

SAMVERKANPARTNERS