KURSUTBUD 21/22

Allmän kurs Distans

Behörighetsgivande kurs, Distanskurs
Kursstart: 2021-08-16
Ansökan senast: 2021-06-04
Studietakt: 25, 50, 75 och 100%

Allmän kurs på Distans är verkligen en utbildning helt på distans. Det finns inget krav på fysiska träffar, så du kan söka utbildningen vart du än bor i Sverige eller världen. Det du behöver för att genomföra utbildningen är en dator med webbkamera, headset och bra internetuppkoppling. Enklare än så kan det inte bli.

Var gymnasiet inte din grej? Då är den här utbildningen något för dig! Allmän kurs Distans hos Tornedalens Folkhögskola är en etablerad distansutbildning. Våra kompetenta lärare kommer att ta riktigt bra hand om dig som elev.

Läs mer...Ansökan öppen

Naturguideutbildningen

Särskild kurs, Yrkesutbildning
Kursstart: 1 mars 2021
Ansökan senast: Ansökan stängd
Studietakt: 100%, 1 mars 2021 – 6 maj 2022, 3 terminer (56 veckor)

Utbildningen till Naturguide är ett 56 veckor långt äventyr för dig som vill jobba med turism, upplevelser och natur. Under utbildningen kommer du att uppleva utsikter, upplevelser och möten du aldrig kunnat drömma om. Tornedalens folkhögskola i Övertorneå, mitt i mångkulturella Tornedalen, är skolan för dig som gillar utmaningar, en lärdomssal som är belägen mitt i våra sista vildmarker. Vi formar vår utbildning i samarbete med branschen för att du, när du kommer ut på arbetsmarknaden, ska ha med dig bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i ditt yrkesval.

Vårt klassrum sträcker sig mellan Lapplands kust och fjäll med enstaka avstickare utanför Sveriges gränser. Turismkunskap, guideteknik, friluftsliv, yrkespraktik samt entreprenörskap grundstomme i utbildningen. Under utbildningen kommer du även att möta kunniga gästlärare som både teoretisk och praktiskt förmedlar sina kunskaper och erfarenheter.

Läs mer...Ansökan stängd

Är du herre över din hund?

En kurs i lydnadsdressyr

Höstens omgång av kurser i vardagslydnad för hundar startar inom kort!

Nybörjarkurs: Inget nytt datum för hundkurs pga pandemin. Lämna intresseanmälan så kontaktar skolan dig vid eventuell kursstart

För att anmäla dig och din hund, klicka på intresseanmälan nedan.

Vid frågor: Tornedalens Folkhögskola, tel. 0927-795 70

Kursledare Heléne Andersson
Utbildad vid Hundskolan i Sollefteå, 25 års erfarenhet av kurser i hunddressyr, särskilt jakthundar.

Läs mer...Intresseanmälan...

FRÅGOR OCH SVAR

Folkhögskola vänder sig till vuxna och är öppen för alla. En viktig del är att du är med och påverkar utbildningen. Samtal och diskussioner är viktiga och kursdeltagarna lär av varandra. Folkhögskolan utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.

I dagsläget finns det 156 folkhögskolor över hela landet. Många folkhögskolor har särskilda profiler, ofta utifrån sina band till idéburna organisationer och folkrörelser.

Vad är egentligen en folkhögskola? Vad gör den unik? Här nedan beskriver vi hur din tid på folkhögskola kan se ut.

Fritt och frivilligt
De som går på folkhögskola är vuxna och har själva valt att studera och vilken folkhögskola de sökt sig till. Människor deltar därmed av fri vilja i lärandeprocesser som inbegriper socialt samspel, samarbete, diskussion och reflektion. Det ger en bra grund för lärande. Varje folkhögskola bestämmer själv över sin profil, sina kurser och sitt sätt att arbeta. Det gör varje skolas utformning unik.

Samtalet i fokus
Samtalet och de studerandes aktiva deltagande är en viktig del i folkhögskolans pedagogik. Genom mindre studiegrupper som följs åt under studietiden uppnås ett klimat där alla får plats. Undervisningen utgår från dina erfarenheter och baseras på samtal i kursgruppen.

Minskar utbildningsklyftor
På folkhögskola ryms en mångfald av människor, idéer och intressen. Oavsett bakgrund eller utbildningsnivå finns det ofta kurser som är anpassade efter den nivå du befinner dig på. En del har inte gått färdigt grundskolan eller gymnasiet, andra har högskoleutbildning eller många års yrkesliv bakom sig. Folkhögskolan kan och vill erbjuda möjlighet till etablering och delaktighet för fler nya svenskar och nationella minoriteter.

Tillgängligt och öppet för alla
Folkhögskolan försöker vara tillgänglig för alla. Detta är särskilt viktigt då folkhögskolan gärna vänder sig till dem som har stött på hinder i andra utbildningsformer eller har en funktionsnedsättning. Folkhögskolan är en mötesplats som skapar sammanhållning och respekt mellan människor, oavsett bakgrund, erfarenhet, åsikter eller tankar.

Folkbildning – mer än utbildning
På folkhögskola utvecklar individen en personlig relation till sina kunskaper. Vi lär för livet! Folkhögskolan strävar efter att vara en bildande och samhällskritisk röst. Vi tror på folkbildningens betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Folkhögskolorna har funnits i 150 år, långt innan demokratin infördes i Sverige och alltid legat i framkant vad gäller idéutveckling och pedagogik. Det kommer vi att fortsätta med.

Värdegrund
Folkhögskolorna är fria från vinstuttag. Privatpersoner eller företag kan inte starta folkhögskolor, det är alltid regioner/landsting, organisationer eller folkrörelser som står bakom. De folkrörelseanknutna idéerna i kombination med den demokratiska organisationsformen skiljer folkhögskolorna från privata aktörer på utbildningsmarknaden.

På webbplatsen sverigesfolkhögskolor.se kan du läsa mer om utbildningsformen folkhögskola.

Kurser på olika nivåer

Alla folkhögskolor har allmänna kurser, men också olika kurser som är speciella för just den folkhögskolan.

Behörighet till högre studier

Folkhögskolans Allmänna kurs kan ge grundläggande behörighet till högskolan. När du är klar får du ett studieomdöme som gör att du kan söka till högskolan genom folkhögskolans urvalsgrupp.

Studera hemifrån

Många folkhögskolor har kurser som du kan studera hemma vid datorn. Det kallas för distanskurser.

Särskild kurs/Profilkurs

På folkhögskolorna finns också kurser om ett visst ämne som är speciellt för just den folkhögskolan.
De kurserna kallas för särskilda kurser, och där studerar du ett ämne mest hela tiden, som musik, media, konsthantverk, språk, teater, friskvård eller turism.

En del av de särskilda kurserna är utbildningar till vissa yrken, som fritidsledare, personlig assistent, behandlingsassistent, journalist och kantor.

En kortare kurs

Under sommaren har folkhögskolorna många korta kurser som kallas sommarkurser. De kan vara några dagar eller
några veckor långa.

Svenska för invandrare

Många folkhögskolor har kurser i svenska för invandrare (SFI).

Klicka dig igenom guiden och få övergripande information om hur det fungerar med studiemedel.

Från att du börjar fundera på att studera, till att lånet är återbetalt:
http://www.csn.se/blivande-studerande/snabbguide

För mer detaljerad information besöker du CSN egna hemsida:
http://www.csn.se/

Folkhögskolan ger inte betyg. Du får istället ett studieomdöme, som talar om hur du klarar av att studera. Alla lärarna bestämmer tillsammans ditt studieomdöme. Läser du en särskild kurs får du istället ett intyg på att du läst kursen.

På folkhögskolan kan du få grundläggande behörighet till högskolan. Det betyder att du kan söka till en högskola efter folkhögskolan. Du har då samma kunskaper som de studenter som har gått ett nationellt program på gymnasiet.

För att få grundläggande behörighet måste du studera på allmän kurs mellan ett och tre år. Hur länge du måste studera beror bland annat på vad du studerat tidigare.

Du måste också ha godkända kunskaper i de här ämnena:

Om du ska söka till högskolan

Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Om du ska söka till yrkeshögskolan

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Engelska 5
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Ja, det som studerar lokalt på skolan erbjuds rum på internatet.

Ofta bor man blandat med deltagare från olika kurser, så att man har chans att lära känna fler än bara sina klasskamrater. Att bo på internat ger dig också möjligheten att leva ett år på en plats du kanske aldrig skulle komma till annars. Du slipper bekymra dig över att leta studentrum och du har alltid nära till skolan.

FÖLJ OSS

BOKFÖRSÄLJNING

1617 : Övertorneå storsocken under en dramatisk tid

om folket, en kyrka och en vårflod : ett fruset ögonblick i historien

En introduktion till 1610-talets Tornedalen samt förberedande arbete för vidare forskning och studier / av Sture Torikka ; med bidrag av Matti Saarnisto och Samuli Helama.

Boken är en detaljrik översikt över folklivet och livsbetingelserna i övre Tornedalen 1539- 1617. Slutåret, det frusna ögonblicket, bestäms av vårflodens härjningar och Särkilax kyrkas förintelse just slutåret. Berättargreppet, dispositionen, är att följa älvdalens alla byar och enskilda gårdar, och till och med gårdarnas människor, särskilt de mest bemärkta.

Denna kulturhistoriska berättelse utgår från Torne älv i centrum och samtliga forsar, strömdrag och övriga vedermödor att färdas uppströms älven – ’väylä’ – redovisas med yttersta noggrannhet. Torne älv gav livsmöjligheterna.

Att återskapa en svunnen älvdal

RECENSION Förflutenhetens landskap – förflutenhetens liv, så vill man sammanfatta sina tankar när man läst Sture Torikkas mastodontverk på 800 sidor om övre Tornedalen. 

Boken är en detaljrik översikt över folklivet och livsbetingelserna i övre Tornedalen 1540- 1617. Slutåret, det frusna ögonblicket, bestäms av vårflodens härjningar och Särkilax kyrkas förintelse just slutåret. Berättargreppet, dispositionen, är att följa älvdalens alla byar och enskilda gårdar, och till och med gårdarnas människor, särskilt de mest bemärkta. Presentationen av detaljer gård för gård leder till många upprepningar, som ibland tenderar att skymma sikten. Som det heter, det kan bli svårt att se skogen för bara trän.

Bland de man får veta mest om är Tulkkilasläkten, samlingsnamnet är efter stamgården, belägen i Armassaari by, i älvdalens kärnområde. Släktens 1500-talshistoria tål att berättas, stor dramatik, bedrifter, rikedom, armod, sett över tid var farorna många som kunde dra ned vilken storgård som helst i djupaste fattigdom och elände. Det är ingen tillfällighet att författaren kan räkna avlägset släktskap med Tulkkilagårdens dåtida innehavare. Hembygdsförankringen är solid, förordet är närmast en trohetsed till bygden.

Den bortre tidsgränsen är bestämd av tillgången på källor. Åren runt 1540, Gustav Vasas samhällsbygge, började en dramatisk ökning av dokumentationen om förhållandena i Sverige, särskilt de ekonomiska, och avsikten var att i detalj kartlägga skattebasen och skattekraften. Torikka har använt sig av en stor mängd källserier, skattekamerala och juridiska. Alla beskrivningar är föredömligt styrkta av primärkällor, alltså sammanställningar av förstahandsuppgifter, och detta är en av förutsättningarna för att historieforskningen ska kunna klassas som vetenskap.

Fakta i sig är dock inte nog, uppgifterna må vara hur sanna som helst, de måste också tolkas för att betyda något. Fakta måste analyseras för att ge resultat, slutsatser. Ta som exempel hur missväxter, farsoter och krig påverkar försörjning och befolkningsantal, forskningens uppgift är att klarlägga sambanden. Det sena 1500-talet och 1600-talet var fulla av just krig, missväxter och farsoter. Torikka beskriver målande Tornedalen ur detta perspektiv, men han nyttjar inte sitt underlag för att också fullt ut göra en samhällsananalys. Historia är också att analysera samhällsutveckling, inte bara att beskriva den. En sammanfattning är då en början i övergången från beskrivning till analys.

Dispositionen, att följa byar och bosättningar längs älven, har gett läsaren förtrogenhet med liv, försörjning och allehanda vedermödor, läsaren kommer helt enkelt nära människorna och förhållandena i Torne älvdal under svunnen tid. För en fördjupad samhällsanalys skulle dessutom ha krävts en systematisering av stoffet utifrån frågeställningar, teman och funktioner. Tid och rum behandlas ingående, ifråga om orsak och verkan kunde kanske mer ha sagts. Även om berättelserna är reflekterande kan de inte fullt ut ersätta en orsaksanalys.

På några ställen vidgar Torikka sin tidsram. Han gör enstaka nedslag före 1540, vi får exempelvis veta att byn Pello får officiell bekräftelse på sina rågångar (bygränser) 1430 och naturligtvis diskuteras Särkilax kyrkas tillkomst, 1482 är ett märkesår för platsen eftersom det, såvitt känt är, första gången den nämns i skrift. I de fylliga texterna till de många fotografierna som illustrerar boken berörs förhållanden under 1700-, 1800- och 1900-talen. Vyer över byar, gårdar, älven och dess forsar och biflöden, ger besked om de långa linjerna i älvdalens historia. Här visar författaren att han har omfattande och djupa kunskaper om sin kära älvdal fram till nutid. Läsaren förstår av bildkommentarerna det totala trauma den nya riksgränsen 1809 innebar för bygden. Det ska också nämnas att förödelsen av den finska sidan av Tornedalen vid den tyska reträtten hösten 1944 ligger som ett ångestrop över vissa fotografier.

Erämarksekonomi är den sammanfattande termen för folkförsörjningen i älvdalen. Det innebär allsidigt naturresursutnyttjande över mycket vida arealer, samarbete över generationsgränser och mellan gårdar och byar samt i huvudsak självhushåll och naturahushåll. Handelsvolymerna var små, men kunde paradoxalt nog vara av stor betydelse för att förklara den ekonomiska differentieringen mellan gårdarna.

Dramatiken i tiden, som nämns i bokens titel, är det lågintensiva, men ständigt närvarande, hotet mot livsbetingelserna i älvdalen. Erämarksekonomin kunde vara en svag livlina. Fiskelyckan uteblev, otjänlig väderlek skadade jordbruk och kreaturshållning, till fälttågen förlorades ung arbetskraft som soldater, staten krävde större skatter, allt blev ett hårt tryck mot gårdarnas försörjning, resultatet kunde bli totalt armod. Efter 1580 tycks, med ett modernt uttryck, ”tiderna ha blivit sämre”, gårdsplatser upphörde att existera. Åren för 1617 förvärrades förhållandena, vårfloden det året är slutpunkten för Torikkas framställning.

Det som är speciellt med Tornedalen ur ett Övrenorrländskt perspektiv är att den var en gränstrakt mellan svenskt och finskt. Närheten till samiskt område satte också sina spår. Vidare är det tydligt att älven präglade Tornedalen starkare än vad andra älvar gjorde i sina älvdalar i Norr- och Västerbotten.

Sture Torikka är en god berättare, om än med en något tung pennföring. Han har fullt medvetet valt en ålderdomlig språkdräkt, tanken går till 1917 års Bibel. Ett tungt språk kräver en koncentrerad läsare.

Mina anmärkningar till trots, boken har stora förtjänster. Ett verk av detta slag är en stor tillgång för den samlade historiska kunskapen om en bygd.

-Maurits Nyström/Kuriren

Boken finns till försäljning på Tornedalens folkhögskola och Återvinningen Övertorneå.

Du kan även beställa boken här på vår hemsida: tornedalen.se (notera att frakten är på ca 150 kr om vi skickar den!).

Pris: Bok 300 SEK+150 SEK frakt

Köp boken via Tornedalens folkhögskola

  Förnamn (required)

  Efternamn (required)

  E-post (required)

  Telefon (required)

  Address (required)

  Meddelande

  SAMVERKANPARTNERS

  december 11, 2014By root