Kurstyp: Distanskurs

Studietakt: 50%

Längd: 1 år, 2 terminer

Ansök senast: Ansökan stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Slutförd grundskola. Vid ansökan skicka ett personligt brev.

Kostnader: Utbildningen är avgiftsfri, det kan tillkomma kostnader för kurslitteratur.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 14 aug 2023 – 7 jun 2024

Kontakt: Sanna Vähäkangas
0927-795 70
sanna.vahakangas@tornedalen.se

Om utbildningen

Kursen består av nio olika teman fördelat över läsåret där syftet är att deltagaren ska skaffa/utveckla sin förmåga att använda meänkieli både skriftligt och muntligt.
Till detta tillkommer även en del kulturstudier om språket och minoritetsbefolkningen som talar språket.
Uppgifterna varierar mellan skriftligt, muntligt där deltagaren spelar in ljud / bild till läraren eller träffar denne online samt  par / gruppuppgifter där läraren medverkar.
Du har goda möjligheter att påverka delar av kursen, exempelvis tider för språkcafé, innehåll och kursens upplägg. Kursen är flexibel så sett att du kan välja att arbeta med de individuella uppgifterna när du vill men uppgifterna har ett sista inlämningsdatum och alla teman har närvaroplikt, detta är alltså inte en kurs du kan påbörja och läsa ikapp i slutet av terminen. På folkhögskolan är gruppen i fokus, att dela med sig och lära av varandra.
Under varje tema är det obligatoriska digitala träffar tillsammans med andra kursdeltagare och läraren , utöver det ges du som deltagare möjlighet att delta i språkcafé två gånger per tema för att i muntligt öva det du lärt dig.

Mål

Deltagaren ska efter avslutad kurs  fått kunskap om:

-Att lära sig grundläggande språkliga företeelse som meänkielis uttal, intonation samt stavning. 

-Att kunna hälsa, några artighetsfraser och vanliga uttryck

– En del grundläggande grammatik (t.ex verbböjning) 

-Att kunna kommunicera i vardagliga situationer, uttrycka intressen, åsikter, känslor och erfarenheter.

-Att kunna delta och bidra till samtal genom frågor, bekräftande fraser och uttryck

– Kunna förmedla muntligt och skriftlig information; skriva enkla presentationer, meddelande och instruktioner i sammanhängande tal och skrift

-Kursen tar också upp typiska sociala och kulturella förståelsen för meänkieli talandes kultur. Kursen ska stimulera deltagarnas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Undervisning:

I lärplattformen Google classroom kommer du att hitta allt ditt kursmaterial och kunna kommunicera med dina kurskamrater samt lärare. Därför krävs stabil internetuppkoppling, dator med webbkamera och mikrofon för att kunna genomföra kursen.

”Jag är tacksam för möjligheten att få lära mig meänkieli på distans och på ett sätt som fungerar med livet i övrigt. Jag är faktiskt bosatt i USA och det funkar med kursen på distans.”

Anna-Lena Thomas
USA

”En lärorik distanskurs som känns personlig och närvarande. Varierande och roliga uppgifter på en sida som är lätt att använda och hitta i. Hoppas det kommer en fortsättningskurs!”

Elin Mämmi
Karlskrona

FRÅGOR OCH SVAR

En folkhögskola vänder sig till vuxna och är öppen för alla. En viktig del är att du är med och påverkar utbildningen. Samtal och diskussioner är viktiga och kursdeltagarna lär av varandra. Folkhögskolan utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.

I dagsläget finns det 156 folkhögskolor över hela landet. Många folkhögskolor har särskilda profiler, ofta utifrån sina band till idéburna organisationer och folkrörelser.

Vad är egentligen en folkhögskola? Vad gör den unik? Här nedan beskriver vi hur din tid på folkhögskola kan se ut.

Fritt och frivilligt
De som går på folkhögskola är vuxna och har själva valt att studera och vilken folkhögskola de sökt sig till. Människor deltar därmed av fri vilja i lärandeprocesser som inbegriper socialt samspel, samarbete, diskussion och reflektion. Det ger en bra grund för lärande. Varje folkhögskola bestämmer själv över sin profil, sina kurser och sitt sätt att arbeta. Det gör varje skolas utformning unik.

Samtalet i fokus
Samtalet och de studerandes aktiva deltagande är en viktig del i folkhögskolans pedagogik. Genom mindre studiegrupper som följs åt under studietiden uppnås ett klimat där alla får plats. Undervisningen utgår från dina erfarenheter och baseras på samtal i kursgruppen.

Minskar utbildningsklyftor
På folkhögskola ryms en mångfald av människor, idéer och intressen. Oavsett bakgrund eller utbildningsnivå finns det ofta kurser som är anpassade efter den nivå du befinner dig på. En del har inte gått färdigt grundskolan eller gymnasiet, andra har högskoleutbildning eller många års yrkesliv bakom sig. Folkhögskolan kan och vill erbjuda möjlighet till etablering och delaktighet för fler nya svenskar och nationella minoriteter.

Tillgängligt och öppet för alla
Folkhögskolan försöker vara tillgänglig för alla. Detta är särskilt viktigt då folkhögskolan gärna vänder sig till dem som har stött på hinder i andra utbildningsformer eller har en funktionsnedsättning. Folkhögskolan är en mötesplats som skapar sammanhållning och respekt mellan människor, oavsett bakgrund, erfarenhet, åsikter eller tankar.

Folkbildning – mer än utbildning
På folkhögskola utvecklar individen en personlig relation till sina kunskaper. Vi lär för livet! Folkhögskolan strävar efter att vara en bildande och samhällskritisk röst. Vi tror på folkbildningens betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Folkhögskolorna har funnits i 150 år, långt innan demokratin infördes i Sverige och alltid legat i framkant vad gäller idéutveckling och pedagogik. Det kommer vi att fortsätta med.

Värdegrund
Folkhögskolorna är fria från vinstuttag. Privatpersoner eller företag kan inte starta folkhögskolor, det är alltid regioner/landsting, organisationer eller folkrörelser som står bakom. De folkrörelseanknutna idéerna i kombination med den demokratiska organisationsformen skiljer folkhögskolorna från privata aktörer på utbildningsmarknaden.

På webbplatsen sverigesfolkhögskolor.se kan du läsa mer om utbildningsformen folkhögskola.

Kurser på olika nivåer

Alla folkhögskolor har allmänna kurser, men också olika kurser som är speciella för just den folkhögskolan.

Behörighet till högre studier

Folkhögskolans Allmänna kurs kan ge grundläggande behörighet till högskolan. När du är klar får du ett studieomdöme som gör att du kan söka till högskolan genom folkhögskolans urvalsgrupp.

Studera hemifrån

Många folkhögskolor har kurser som du kan studera hemma vid datorn. Det kallas för distanskurser.

Särskild kurs/Profilkurs

På folkhögskolorna finns också kurser om ett visst ämne som är speciellt för just den folkhögskolan.
De kurserna kallas för särskilda kurser, och där studerar du ett ämne mest hela tiden, som musik, media, konsthantverk, språk, teater, friskvård eller turism.

En del av de särskilda kurserna är utbildningar till vissa yrken, som fritidsledare, personlig assistent, behandlingsassistent, journalist och kantor.

En kortare kurs

Under sommaren har folkhögskolorna många korta kurser som kallas sommarkurser. De kan vara några dagar eller
några veckor långa.

Svenska för invandrare

Många folkhögskolor har kurser i svenska för invandrare (SFI).

Klicka dig igenom guiden och få övergripande information om hur det fungerar med studiemedel.

Från att du börjar fundera på att studera, till att lånet är återbetalt:
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html

För mer detaljerad information besöker du CSN egna hemsida:
http://www.csn.se/

Folkhögskolan ger inte betyg. Du får istället ett studieomdöme, som talar om hur du klarar av att studera. Alla lärarna bestämmer tillsammans ditt studieomdöme. Läser du en särskild kurs får du istället ett intyg på att du läst kursen.

På folkhögskolan kan du få grundläggande behörighet till högskolan. Det betyder att du kan söka till en högskola efter folkhögskolan. Du har då samma kunskaper som de studenter som har gått ett nationellt program på gymnasiet.

För att få grundläggande behörighet måste du studera på allmän kurs mellan ett och tre år. Hur länge du måste studera beror bland annat på vad du studerat tidigare.

Du måste också ha godkända kunskaper i de här ämnena:

Om du ska söka till högskolan

Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Om du ska söka till yrkeshögskolan

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Engelska 5
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Ja, deltagare som studerar lokalt på skolan erbjuds rum på internatet.

Du som deltagare på skolan har möjlighet att bo på skolans internat under din studietid. Internatet finns på samma gård som skolan och underlättar för dig som vanligtvis bor på annan ort eller inte har tillgång till bil. Samtidigt har man även bättre möjlighet att lära känna deltagare från olika kurser. Klicka här för mer info.