Kurstyp: Distanskurs –
Föreläsning 1 dag per vecka.

Studietakt: 25%

Längd: 1 termin

Ansökan: Ansökan stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Slutförd grundskola. Internet, dator med webbkamera och mikrofon. Vid ansökan; skicka ett personligt brev och personbevis. Antagning sker löpande.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri

Studiestödsnivå (CSN):

Internat: Nej

Kurstid: 12 aug 2024 – 18 dec 2024

Kontakt: Anders Bond
Kursansvarig Lärare
anders.bond@tornedalen.se

Assorted sliced fruits in white ceramic bowl

Om utbildningen

Är du intresserad av  hälsa, kost och träning och vill ta ett steg mot en hälsosammare livsstil? Vill du veta hur du kan göra för att planera och utvärdera din träning och din kost, och vilka verktyg du kan använda för att förbereda dig inför en eventuell prestation? Denna kurs är för dig som vill ha de grundkunskaper som krävs för en livsstil med en mer hälsosam riktning. Det handlar om vanor och om att hitta en balans mellan kosthållning, fysisk aktivitet och återhämtning. Fokus ligger på att du får en teoretisk grund som du själv sedan får omsätta i praktik.

Kursen sker på distans 25% med obligatoriska föreläsningar på onsdagar kl. 12:30- 15:00 (ca). Du behöver ha tillgång till en dator med stabil uppkoppling, headset och webkamera.  Utöver föreläsningarna finns möjlighet till  individuella träffar med kursledarna där du får coachning/vägledning i din kosthållning och träning. Varje vecka får du en uppgift kopplat till föreläsningarna som du får arbeta med. Vi kommer att arbeta en del med diskussion i mindre grupper,  där du kommer att placeras med andra deltagare som har liknande målsättning.

Delmoment:

Kost: 

Under detta moment  kommer vi att gå igenom hur man räknar ut energibehov och hur man kan anpassa kosten utifrån sin egen livsstil, sina mål och förutsättningar. Vi kommer att studera vanligt förekommande och grundläggande begrepp inom området näringslära. Vi kommer också att titta närmare på livsmedelsmärkningar, genomföra näringsberäkningar och jämföra olika livsmedel för att förstå skillnaden mellan dessa. Du kommer att få möjlighet att logga din kost i ett kostdataprogram där du kan få återkoppling av våra kostrådgivare.

Att äta hälsosamt och näringsrikt behöver inte vara svårt, me  för att lyckas krävs det att man har kunskap om grundläggande näringslära och att man förstår  hur allt hänger ihop. Målet med denna del av kursen är att ge dig den kunskap du behöver på din väg mot en mer hållbar, näringsrik och hälsosam kosthållning. 

Träningslära: 

Denna del av kursen går igenom de basala delarna i ämnet träningslära, som enkelt uttryckt är:” läran om idrottsträning”. Vi går igenom hur man kan tänka för att skapa olika typer av träningsupplägg och hur man kan justera och finslipa sitt träningsupplägg. Oavsett om du tränar för Vasaloppet eller vill komma igång med en bättre vardagsrutin, har du nytta av att veta mer om hur träning påverkar dig.   

Kursen täcker in målsättning/motivation, principer att tänka på vid träning, träningsplanering, de olika delarna av “prestationsförmågan” (tex: styrka, uthållighet, teknik/rörlighet) och “Hjärnan, “vanor och ovanor” hur får man ihop allt?”.

Mål: 

Deltagaren ska få kunskap om:

– Hälsosamma val i vardagen.
– Hur träning, kost och återhämtning hänger ihop.
– Grunderna i näringslära.
– Grunderna i träningslära.
– Hur man planerar sin kost utifrån sina egna mål och förutsättningar.
– Hur man utformar träningsplaneringar utifrån sina egna mål och förutsättningar.

Preliminär planering för våra träffar på onsdagar:

v.33 Uppstartsvecka “Jag och mina mål”
v.34 Kost “BMR, TDEE, PAL”
v.35 Träning “Motivation, målsättning och loggbok”
v.36  Kost Matspjälkning och nervsystemet + start näringslära”
v.37 Träning “Principer vid träning och prestationsförmågan”
v.38 Kost “Fortsättning näringslära och några viktiga mikronutrienter”
v.39 Träning “Träningsplanering”
v.40 Kost Antioxidanter/ fria radikaler” + Näringsanalyser och livsmedelsjämförelser”
v.41 Träning “Uthållighet”
v.42 Kost  “Bra att veta: Innehållsförteckning, nyckelhålsmärkning, Eko, reko, fairtrade”
v.43Halvtidsreflektion” /enskilda samtal
v.44 HÖSTLOVS-utmaningen
v.45 Träning”Styrka”
v.46 Kost “Dieter och kostråd och kosttillskott”
v.47 Träning ”Teknik/rörlighet” Funktionell träning
v.48 Kost “Att få kosten att bli hållbar i längden”
v.49 Träning “Hjärnan, “vanor och ovanor” hur får man ihop allt?”Hur går jag vidare?”
v.50 Utvärdering


Person holding black and gray barbell

FRÅGOR OCH SVAR

En folkhögskola vänder sig till vuxna och är öppen för alla. En viktig del är att du är med och påverkar utbildningen. Samtal och diskussioner är viktiga och kursdeltagarna lär av varandra. Folkhögskolan utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.

I dagsläget finns det 156 folkhögskolor över hela landet. Många folkhögskolor har särskilda profiler, ofta utifrån sina band till idéburna organisationer och folkrörelser.

Vad är egentligen en folkhögskola? Vad gör den unik? Här nedan beskriver vi hur din tid på folkhögskola kan se ut.

Fritt och frivilligt
De som går på folkhögskola är vuxna och har själva valt att studera och vilken folkhögskola de sökt sig till. Människor deltar därmed av fri vilja i lärandeprocesser som inbegriper socialt samspel, samarbete, diskussion och reflektion. Det ger en bra grund för lärande. Varje folkhögskola bestämmer själv över sin profil, sina kurser och sitt sätt att arbeta. Det gör varje skolas utformning unik.

Samtalet i fokus
Samtalet och de studerandes aktiva deltagande är en viktig del i folkhögskolans pedagogik. Genom mindre studiegrupper som följs åt under studietiden uppnås ett klimat där alla får plats. Undervisningen utgår från dina erfarenheter och baseras på samtal i kursgruppen.

Minskar utbildningsklyftor
På folkhögskola ryms en mångfald av människor, idéer och intressen. Oavsett bakgrund eller utbildningsnivå finns det ofta kurser som är anpassade efter den nivå du befinner dig på. En del har inte gått färdigt grundskolan eller gymnasiet, andra har högskoleutbildning eller många års yrkesliv bakom sig. Folkhögskolan kan och vill erbjuda möjlighet till etablering och delaktighet för fler nya svenskar och nationella minoriteter.

Tillgängligt och öppet för alla
Folkhögskolan försöker vara tillgänglig för alla. Detta är särskilt viktigt då folkhögskolan gärna vänder sig till dem som har stött på hinder i andra utbildningsformer eller har en funktionsnedsättning. Folkhögskolan är en mötesplats som skapar sammanhållning och respekt mellan människor, oavsett bakgrund, erfarenhet, åsikter eller tankar.

Folkbildning – mer än utbildning
På folkhögskola utvecklar individen en personlig relation till sina kunskaper. Vi lär för livet! Folkhögskolan strävar efter att vara en bildande och samhällskritisk röst. Vi tror på folkbildningens betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Folkhögskolorna har funnits i 150 år, långt innan demokratin infördes i Sverige och alltid legat i framkant vad gäller idéutveckling och pedagogik. Det kommer vi att fortsätta med.

Värdegrund
Folkhögskolorna är fria från vinstuttag. Privatpersoner eller företag kan inte starta folkhögskolor, det är alltid regioner/landsting, organisationer eller folkrörelser som står bakom. De folkrörelseanknutna idéerna i kombination med den demokratiska organisationsformen skiljer folkhögskolorna från privata aktörer på utbildningsmarknaden.

På webbplatsen sverigesfolkhögskolor.se kan du läsa mer om utbildningsformen folkhögskola.

Kurser på olika nivåer

Alla folkhögskolor har allmänna kurser, men också olika kurser som är speciella för just den folkhögskolan.

Behörighet till högre studier

Folkhögskolans Allmänna kurs kan ge grundläggande behörighet till högskolan. När du är klar får du ett studieomdöme som gör att du kan söka till högskolan genom folkhögskolans urvalsgrupp.

Studera hemifrån

Många folkhögskolor har kurser som du kan studera hemma vid datorn. Det kallas för distanskurser.

Särskild kurs/Profilkurs

På folkhögskolorna finns också kurser om ett visst ämne som är speciellt för just den folkhögskolan.
De kurserna kallas för särskilda kurser, och där studerar du ett ämne mest hela tiden, som musik, media, konsthantverk, språk, teater, friskvård eller turism.

En del av de särskilda kurserna är utbildningar till vissa yrken, som fritidsledare, personlig assistent, behandlingsassistent, journalist och kantor.

En kortare kurs

Under sommaren har folkhögskolorna många korta kurser som kallas sommarkurser. De kan vara några dagar eller
några veckor långa.

Svenska för invandrare

Många folkhögskolor har kurser i svenska för invandrare (SFI).

Klicka dig igenom guiden och få övergripande information om hur det fungerar med studiemedel.

Från att du börjar fundera på att studera, till att lånet är återbetalt:
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html

För mer detaljerad information besöker du CSN egna hemsida:
http://www.csn.se/

Folkhögskolan ger inte betyg. Du får istället ett studieomdöme, som talar om hur du klarar av att studera. Alla lärarna bestämmer tillsammans ditt studieomdöme. Läser du en särskild kurs får du istället ett intyg på att du läst kursen.

På folkhögskolan kan du få grundläggande behörighet till högskolan. Det betyder att du kan söka till en högskola efter folkhögskolan. Du har då samma kunskaper som de studenter som har gått ett nationellt program på gymnasiet.

För att få grundläggande behörighet måste du studera på allmän kurs mellan ett och tre år. Hur länge du måste studera beror bland annat på vad du studerat tidigare.

Du måste också ha godkända kunskaper i de här ämnena:

Om du ska söka till högskolan

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Om du ska söka till yrkeshögskolan

 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Ja, deltagare som studerar lokalt på skolan erbjuds rum på internatet.

Du som deltagare på skolan har möjlighet att bo på skolans internat under din studietid. Internatet finns på samma gård som skolan och underlättar för dig som vanligtvis bor på annan ort eller inte har tillgång till bil. Samtidigt har man även bättre möjlighet att lära känna deltagare från olika kurser. Klicka här för mer info.