Internatboende

Du som deltagare på skolan har möjlighet att bo på skolans internat under din studietid. Internatet finns på samma gård som skolan och underlättar för dig som vanligtvis bor på annan ort eller inte har tillgång till bil. Samtidigt har man även bättre möjlighet att lära känna deltagare från olika kurser.


Hyra

Enkelrum: 2000 kr/mån
Dubblett: (delad toalett) 1700 kr/mån


Motorvärmare

Dygn 200 kr/mån
Dagtid 100 kr/mån
Tillfälliga 25 kr


Kontakt

Internatansvarig Malin Routovaara
Telefon: 0927-795 76
SMS: 072-402 73 18
E-post: malin.routovaara@tornedalen.se

Detta ingår i hyran

Rum med toalett & dusch

I hyran ingår rum med säng, sängbord med lampa, Skrivbord med stol och skrivbordslampa, fåtölj, garderob, toalett med dusch

Gym & Sporthall

Fint Gym & Sporthall finns i byggnaden bredvid internatet. De innehåller det mesta utrustningsväg, för dig som vill träna eller tex spela badminton efter en dag fylld med studerande. Bastu och duschutrymmen finns i samma byggnad.

Husdjur

Du som har husdjur kan ta med din  hund, katt eller hamster osv. Du ansvarar fullt ut för ditt husdjur.

Gemensam tvättstuga på källarplan

I tvättstugan finns tvättmaskiner och torktumlare

Gemensamt kök finns på samtliga våningar

Stort gemensamt kök med utsikt mot Torneälven finns på samtliga våningar.

Internetuppkoppling

Gratis Wi-Fi

Vad förväntas det av mig som hyresgäst?

Deltagare sköter städning av såväl egna som gemensamma utrymmen enligt särskilt schema, undantaget bastu, gemensamma toaletter och duschar vilka städas av skolans städpersonal.

När du flyttar in i ett studentrum skriver du under ett hyreskontrakt. Skulle det vid din avflyttning visa sig att du på något sätt skadat inredning eller annat debiterar skolan dig för reparationer till självkostnadspris. Skulle du förlora nyckeln anmäler du detta till husmor snarast.

Skolan förutsätter att du som bor på internatet respekterar att det är ett elevhem såväl under skolveckor som, för många, under veckoslut och helger. Detta innebär att det ska vara tyst och lugnt efter 22.00. Tänk särskilt på att inte kombinera musik med öppna fönster och/eller dörrar, då detta kan störa dina grannar. OBS! Kom ihåg att hålla dörrar till rum, pentry och andra lokaler låsta för att förhindra besök av objudna gäster.

Skolan förutsätter också att du respekterar ett elevbeslut om att arbeta för en grön profil med t.ex. sopsortering.

Eftersändning av post

Vi rekommenderar internateleverna att behålla sina hemadresser men att begära tidsbegränsad eftersändning under läsåret. Vänd er till Skatteverket angående detta. När ni slutar läsåret åligger det varje elev att själv anmäla adressändring till Skatteverket. Skolan ombesörjer inte er eftersändning.

Internatet är Ditt hem under skoltiden.

För att alla ska trivas måste det finnas regler vid kollektivboendet.
Den viktigaste regeln är: Visa Hänsyn, Omdöme och Ansvar

Tystnad
Infaller vid 22-tiden. Samtalstonen dämpas i korridorer och dagrum. Dörrar till elevrum och övriga utrymmen, där aktiviteter förekommer stängs. Onödig spolning, t ex tvätt och dusch upphör. Tvätt-och torkrum används ej efter kl. 22.00 I stora sällskapsrummet dämpas ljudet på TV- och musikanläggningen kl. 22.00 (söndag-torsdag). Fredag och lördag ca 24.00.

Ytterdörrar
Samtliga ytterdörrar låses kl. 16.00 (elevhem + skolbyggnad). Förbjudet att spärra upp ytterdörrar med något föremål. Samtliga inneboendes nycklar passar till ytterdörrarna.

Utomstående
Utomstående får inte vistas utan godtagbar anledning i elevhemmet. Kontakta husmor om du får besök med övernattning.

Djur
Husdjur får bo på ett av internatets våningar. Du ansvarar fullt ut för ditt husdjur.

Rökning
Rökning inomhus är förbjuden inom skolans lokaler. Rökning tillåten endast på anvisad plats utomhus, ej på balkong.

Lokalvård
Schemalagd tid för städning av internatets gemensamma lokaler.

Varje dag:
Var och en diskar och städar efter sig.
Soppåsar och kompost töms.
Minst en gång i veckan:
Kyl -och matskåp rengörs och töms på rester.
Spis och fläkt rengörs grundligt.
Golven i kök och korridor dammsugs och skuras.
Tvätt och torkrum städas.

Oreglerade hyror
Obetalda hyror kan leda till avstängning från boendet, se policy Disciplinära åtgärder.

Alkohol/droger
Se skolans Alkohol- och drogpolicy

Tillgång till datorer och Internet

På internatet finns det trådlöst nätverk  som kan användas fritt, samt i skolans övriga byggnader,
För deltagare som bor på skolans internat har man även tillgång till skolans datorsal under kvällstid förutsatt att salen inte är bokad för annat.
För att få tillgång till skolans datorer och nätverk ska du underteckna ett kontrakt när du påbörjar dina studier på Tornedalens folkhögskola, se skolans IT-policy.

Vid regelbrott
Om inte reglerna för skolans internatboende följs kommer skolan att vidta disciplinära åtgärder, Se policy Disciplinära åtgärder.

Alla som arbetar/studerar/vistas och bor på Tornedalens folkhögskola förbinder sig att respektera skolans drogfria miljö, både på skolan och i samband med Tornedalens folkhögskolas verksamheter på annan ort. Det innebär en försäkran om

– att inte förtära starkare drycker än lättöl (2.25 volymprocent) på skolans område, eller när skolan har verksamhet på annan ort

– att inte komma påverkad av alkohol till Tornedalens folkhögskolas bostäder, internat eller verksamhet

– att inte använda någon form av narkotika

– att respektera att rökning endast sker på rökrutorna utomhus

Skolan erbjuder en drogfri miljö för såväl vuxna som unga. För att upprätthålla drogfriheten krävs ett ständigt arbete med att få anställda, studerande, gäster och boende på skolan att respektera och upprätthålla de regler som gäller på Tornedalens folkhögskola.

Kursdeltagare

Grundhållning

∙ Tornedalens folkhögskola är en skola, inte ett behandlingshem.
∙ För deltagare med missbruksbakgrund gäller ett års drogfrihet innan antagning till skolan blir aktuell.
∙ På Tornedalens folkhögskola anses all icke-medicinsk användning av narkotikaklassade preparat som missbruk.
∙ Skolans alkohol-och drogpolicy gäller lika för alla oavsett om deltagaren är före detta missbrukare eller ej.
∙ All verksamhet som äger rum på skolan eller annan plats än Tornedalens folkhögskola(studiebesök, studieresor, lägerveckor, praktik etc.) omfattas av skolans alkohol-och drogpolicy

Information m m

∙ Vid antagningsprocessen får den sökande mer information om Tornedalens folkhögskolas drogfria miljö.
∙ I samband med kurstart undertecknar deltagaren ett avtal om att respekter och följa skolans alkohol-och drogpolicy
∙ I deltagarhandboken, som delas ut till samtliga deltagare inför skolstart, finns ett avsnitt om Tornedalens folkhögskolas drogfria miljö.
∙ Information om skolans syn på droger ges under introduktionsveckorna samt på den gemensamma uppropsdagen.

Avtalsbrott

Deltagare, som bryter mot skolans alkohol-och drogpolicy, kallas till rektor. Om överträdelse sker vid studiebesök, studieresa, etc får deltagaren omgående återvända hem på egen bekostnad. Deltagare vid Tornedalens folkhögskola avstår från taxfreeinköp av alkohol vid utlandsresor i skolans regi. Drogfriheten gäller naturligtvis även under praktik och annan verksamhet som sker i skolans namn. Deltagare med dolt pågående missbruk som vill underkasta sig behandling eller kontroll måste avsluta studierna men är välkommen att söka till skolan igen efter ett års dokumenterad drogfrihet.
Vid överträdelse som gäller alkohol
Drogtestning kan bli aktuellt. Ett drogtest är frivilligt. Om någon nekar att testa sig kommer detta att betraktas som ett positivt testresultat.

Externatdeltagare

Personen kallas tillsammans med kursansvarig till rektor och får en skriftlig varning. Vid ytterligare en överträdelse måste eleven sluta på skolan.

Internatdeltagare

Personen kallas tillsammans med kursansvarig till rektor, skriver på en uppsägning av sitt rum och får en skriftlig varning. Vid ytterligare en överträdelse träder uppsägningen av boendet i kraft och eleven måste sluta på skolan.

Klassen och de som bor i samma uppgång på internatet informeras.

Vid överträdelse som gäller narkotika och andra gifter med berusande effekt

Vid misstanke om narkotikabruk

Personen kallas till samtal med kursansvarig och rektor för att klarlägga fakta. Drogtestning kan bli aktuellt. Ett drogtest är frivilligt. Om någon nekar att testa sig kommer detta att betraktas som ett positivt testresultat.

Externatdeltagare

Personen kallas tillsammans med kursansvarig till avslutande samtal med rektor och får omgående avbryta studierna. Klassen informeras

Internatdeltagare

Personen kallas tillsammans med klassföreståndaren till avslutande samtal med rektor och får omgående avbryta studierna. Utflyttning från internatet sker så fort som möjligt. Klassen och de som bor i samma uppgång på internatet informeras.

Om en deltagare hävdar att han/hon har blivit felaktigt behandlad går ärendet vidare till skolans styrelse, som beslutar i enlighet med skolans alkohol-och drogpolicy. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Deltagare på kortare samverkanskurser, uppdragsutbildningar och övriga gäster

Drogfriheten på Tornedalens FHS gäller alla som gästar skolan oberoende av vistelsens längd.

Information

∙ Kursarrangör får tydlig skriftlig information om det alkohol-och drogpolicy när avtal tecknas.
∙ Kursarrangören ansvarar för att kursledaren vet vad som gäller.
∙ Kortkursansvarig tjänsteman/samverkanslärare och kursledare informerar deltagarna om skolans alkohol-och drogpolicy.
∙ Information om drogfriheten finns i samtliga kortkursrum.

Avtalsbrott

Då deltagare bryter mot skolans alkohol-och drogpolicy program kontaktas kursledaren för lämpliga åtgärder. Påverkad deltagare får inte vistas eller bo på skolan. Vid ytterligare en överträdelse av det alkohol-och drogpolicy avbryts samarbetet med kursarrangören.