Kurstyp: Allmän kurs, Distanskurs

Studietakt: 50, 75 och 100%

Längd: 1-3 år på 100%

Ansök senast: 2024-04-30

Träffar: Inga fysiska träffar. All undervisning sker digitalt. Videosamtal med lärare och andra deltagare är obligatoriska. 35 obligatoriska nätträffar

Antagningsvillkor: Färdig grundskola, Ej slutfört gymnasium. Du har en dator, webbkamera, headset och bra internetuppkoppling.

Kostnader: Du bekostar själv läromedel/material som kursen kräver och eventuella streamingtjänster.

Lediga platser: –

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid:
2024-08-19 – 2024-12-20 HT
2025-01-07 – 2025-06-05 VT

Om Allmän kurs Distans

Var gymnasiet inte din grej?  Då kanske allmän kurs distans är det!
På Allmän kurs distans kan du läsa in motsvarande gymnasiekompetens för att sedan kunna studera vidare på högskola eller yrkeshögskola. Under din studietid hos oss får du massor av stöd och hjälp för att nå dina önskade mål med utbildningen. Vårt mål är att du utvecklas som individ samtidigt som du lär dig viktiga baskunskaper och färdigheter.

Vem kan studera allmän kurs?
För att delta i kursen måste du vara minst 18 år. Du måste också vara godkänd i Ma, Sv, Eng och Sh på grundskolenivå.

 

Vad innebär distansstudier?

Att studera på distans innebär att du studerar hemifrån utan fysiska träffar på skolan. Du kan studera var du vill i Sverige eller i utlandet. Obligatoriska träffar sker några gånger i veckan via Google Meet. Du förväntas delta med både ljud och bild via en dator. Obligatoriska träffar kan schemaläggas måndagar-fredagar mellan 08.00-16.00. Dessa tider behöver du vara tillgänglig. . 

Vilka ämnen kan studera hos oss och hur länge ska du studera?

Vilka ämnen och hur länge du studerar hos oss beror på vad du har gjort tidigare, om du arbetat till exempel. Vanligtvis studerar du 1-3 år men ibland kan det ta längre tid.

Ämnen vi erbjuder:

-Svenska 1,2 och 3 (även svenska som andraspråk).
-Engelska 5 och 6
-Historia 1b
-Samhällskunskap 1b
-Naturkunskap 1b och 2
-Religion 1
-Matematik 1b, 2b och 3b

Övrigt:
Under läsåret arbetar vi bland annat med “Tema Tornedalen”. Dessa veckor samarbetar alla deltagare i mindre grupper. Samtal och gemensamma reflektioner utgör grunden för arbetet och bidrar till en lärprocess där man utbyter erfarenheter, lär tillsammans och av varandra.  Tanken med våra temaarbeten är att de som studerar hos oss ska lära sig mer om Tornedalen men också att samarbeta och tänka utanför ämnesgränserna. 

Vad förväntar vi oss av dig?
– Att du har tillgång till en dator med kamera, ett headset med mikrofon och en bra internetuppkoppling. Att du använder en telefon eller en surfplatta godkänner vi inte.

– Goda datorkunskaper.  Vi använder oss av Googles tjänster (Gmail, Meet & Classroom) och förväntar oss att du behärskar dessa vid kursstart. Vi har en genomgång under kursens första vecka.

– Aktivt deltagande. Det innebär att du deltar vid alla obligatoriska moment och träffar, både med lärare och andra deltagare. Att du lämnar in dina uppgifter i tid, att du kollar din e-post och chat varje dag och har kontakt med de undervisande lärarna.

– Är du sjuk eller frånvarande av annan anledning måste du meddela det till oss på skolan.  Hög frånvaro kan leda till att du får avbryta dina studier och eventuellt förlorar ditt studiestöd från CSN. 

Vad kostar det att studera?
Att studera på folkhögskola är gratis men det kan tillkomma avgifter för kursmaterial och eventuella streamingtjänster.

CSN

Kursen är CSN-berättigad. Det innebär att du kan studera hos oss och få studiestöd från CSN.

När du gör din ansökan:
– Skriv ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och  varför du vill studera Allmän kurs distans.
– Bifoga ett personbevis från Skatteverket.
– Bifoga dina tidigare betyg från grundskola eller gymnasium. Har du ett arbetat minst 2 år räknas det som ett års studier. Då ska du bifoga ett arbetsintyg. 
Samtliga bilagor bifogas i PDF-format. En ansökan utan personbevis, personligt brev och betyg anses som ofullständig och kommer inte att behandlas. Om du inte har dessa elektroniskt kan du skicka dem per post. 

Välkommen till Tornedalens Folkhögskola!

Kursplan för Allmän kurs distans ->

Studieplattformen Google Apps For Education (GAFE) eller Google Workspace som det också kallas är en svit av kostnadsfria produktivitetsverktyg för samarbete i klassrummet. Du kommer att använda dessa och många fler liknande verktyg när du studerar på distans hos oss.

Google Classroom har utformats tillsammans med elever och lärare för att skapa enkel kommunikation i klassen, för spårning av elevernas resultat och för att alla användare ska kunna uppnå mer tillsammans. Allt du behöver för att kunna jobba så bra som möjligt samlat i ett paket som fungerar sömlöst från datorn, mobilen eller surfplattan.

Stöd vid funktionsnedsättning eller andra studiehinder

Via Google Apps kan du få tillgång till en rad stöd och hjälp program vid behov t.ex.

– Oribi speak (Högkvalitativ talsyntes och bokstavsljudning för Google Chrome)
– Stava Rex (Ett avancerat rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel på svenska)
– SpellRight (Witch eller which? SpellRight hjälper dig att stava rätt på engelska!)
– Och många andra bra hjälpmedel för att underlätta dina studier hos oss!

Här kan du läsa mer om några av dessa verktyg: https://oribisoftware.com/sv/

”En fantastisk skola med engagerade lärare som alltid tar sig tid för att hjälpa elever och ge feedback vilket gör att man kan utvecklas till fullo. Vi elever får även ha mycket inflytande och valmöjligheter när det kommer till diverse uppgifter vilket gör att man ibland kan skriva om sitt absoluta favoritämne eller välja en bok som man kanske länge velat läsa! Jag ger skolan 5/5 möjliga stjärnor!”

Emelie Karlsson
Göteborg

”Redan från första samtalet med Tord så kände jag att detta var rätt skola för mig. Jag kände mig välkommen och fick reda på exakt hur skolan fungerar. Nu har det gått nära ett år som jag gått på skolan och har lärt mig väldigt mycket nya och intressanta saker jag aldrig vetat. Jag har utvecklats mer inom ämnen som jag behövde slipa på.”

Krystian Bielinski
Vällingby

” Jag gillar mest att jag lär mig nya saker hela tiden och inte bara är student för att bli godkänt på något prov, utan jag är här för att få med mig kunskaper som ska hjälpa mig i framtiden. Att kunna ha så proffsiga lärare som är pedagogiska samtidgt som dom är snälla och trevliga är något som jag har alltid tyckt saknas på en vanlig skola. Jag är väldigt glad och nöjd att jag fick möjlighet att få vara med här. ?”

Maram Saqar
Tungelsta

FRÅGOR OCH SVAR

En folkhögskola vänder sig till vuxna och är öppen för alla. En viktig del är att du är med och påverkar utbildningen. Samtal och diskussioner är viktiga och kursdeltagarna lär av varandra. Folkhögskolan utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.

I dagsläget finns det 156 folkhögskolor över hela landet. Många folkhögskolor har särskilda profiler, ofta utifrån sina band till idéburna organisationer och folkrörelser.

Vad är egentligen en folkhögskola? Vad gör den unik? Här nedan beskriver vi hur din tid på folkhögskola kan se ut.

Fritt och frivilligt
De som går på folkhögskola är vuxna och har själva valt att studera och vilken folkhögskola de sökt sig till. Människor deltar därmed av fri vilja i lärandeprocesser som inbegriper socialt samspel, samarbete, diskussion och reflektion. Det ger en bra grund för lärande. Varje folkhögskola bestämmer själv över sin profil, sina kurser och sitt sätt att arbeta. Det gör varje skolas utformning unik.

Samtalet i fokus
Samtalet och de studerandes aktiva deltagande är en viktig del i folkhögskolans pedagogik. Genom mindre studiegrupper som följs åt under studietiden uppnås ett klimat där alla får plats. Undervisningen utgår från dina erfarenheter och baseras på samtal i kursgruppen.

Minskar utbildningsklyftor
På folkhögskola ryms en mångfald av människor, idéer och intressen. Oavsett bakgrund eller utbildningsnivå finns det ofta kurser som är anpassade efter den nivå du befinner dig på. En del har inte gått färdigt grundskolan eller gymnasiet, andra har högskoleutbildning eller många års yrkesliv bakom sig. Folkhögskolan kan och vill erbjuda möjlighet till etablering och delaktighet för fler nya svenskar och nationella minoriteter.

Tillgängligt och öppet för alla
Folkhögskolan försöker vara tillgänglig för alla. Detta är särskilt viktigt då folkhögskolan gärna vänder sig till dem som har stött på hinder i andra utbildningsformer eller har en funktionsnedsättning. Folkhögskolan är en mötesplats som skapar sammanhållning och respekt mellan människor, oavsett bakgrund, erfarenhet, åsikter eller tankar.

Folkbildning – mer än utbildning
På folkhögskola utvecklar individen en personlig relation till sina kunskaper. Vi lär för livet! Folkhögskolan strävar efter att vara en bildande och samhällskritisk röst. Vi tror på folkbildningens betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Folkhögskolorna har funnits i 150 år, långt innan demokratin infördes i Sverige och alltid legat i framkant vad gäller idéutveckling och pedagogik. Det kommer vi att fortsätta med.

Värdegrund
Folkhögskolorna är fria från vinstuttag. Privatpersoner eller företag kan inte starta folkhögskolor, det är alltid regioner/landsting, organisationer eller folkrörelser som står bakom. De folkrörelseanknutna idéerna i kombination med den demokratiska organisationsformen skiljer folkhögskolorna från privata aktörer på utbildningsmarknaden.

På webbplatsen sverigesfolkhögskolor.se kan du läsa mer om utbildningsformen folkhögskola.

Kurser på olika nivåer

Alla folkhögskolor har allmänna kurser, men också olika kurser som är speciella för just den folkhögskolan.

Behörighet till högre studier

Folkhögskolans Allmänna kurs kan ge grundläggande behörighet till högskolan. När du är klar får du ett studieomdöme som gör att du kan söka till högskolan genom folkhögskolans urvalsgrupp.

Studera hemifrån

Många folkhögskolor har kurser som du kan studera hemma vid datorn. Det kallas för distanskurser.

Särskild kurs/Profilkurs

På folkhögskolorna finns också kurser om ett visst ämne som är speciellt för just den folkhögskolan.
De kurserna kallas för särskilda kurser, och där studerar du ett ämne mest hela tiden, som musik, media, konsthantverk, språk, teater, friskvård eller turism.

En del av de särskilda kurserna är utbildningar till vissa yrken, som fritidsledare, personlig assistent, behandlingsassistent, journalist och kantor.

En kortare kurs

Under sommaren har folkhögskolorna många korta kurser som kallas sommarkurser. De kan vara några dagar eller
några veckor långa.

Svenska för invandrare

Många folkhögskolor har kurser i svenska för invandrare (SFI).

Klicka dig igenom guiden och få övergripande information om hur det fungerar med studiemedel.

Från att du börjar fundera på att studera, till att lånet är återbetalt:
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html

För mer detaljerad information besöker du CSN egna hemsida:
http://www.csn.se/

Folkhögskolan ger inte betyg. Du får istället ett studieomdöme, som talar om hur du klarar av att studera. Alla lärarna bestämmer tillsammans ditt studieomdöme. Läser du en särskild kurs får du istället ett intyg på att du läst kursen.

På folkhögskolan kan du få grundläggande behörighet till högskolan. Det betyder att du kan söka till en högskola efter folkhögskolan. Du har då samma kunskaper som de studenter som har gått ett nationellt program på gymnasiet.

För att få grundläggande behörighet måste du studera på allmän kurs mellan ett och tre år. Hur länge du måste studera beror bland annat på vad du studerat tidigare.

Du måste också ha godkända kunskaper i de här ämnena:

Om du ska söka till högskolan

Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Om du ska söka till yrkeshögskolan

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Engelska 5
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Ja, deltagare som studerar lokalt på skolan erbjuds rum på internatet.

Du som deltagare på skolan har möjlighet att bo på skolans internat under din studietid. Internatet finns på samma gård som skolan och underlättar för dig som vanligtvis bor på annan ort eller inte har tillgång till bil. Samtidigt har man även bättre möjlighet att lära känna deltagare från olika kurser. Klicka här för mer info.