Kurstyp: Profilkurs / särskild kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 termin

Ansök senast: Ansökan stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Slutförd grundskola. Skriftlig ansökan med personligt brev och cv samt personbevis.

Kostnad: 3000kr/termin

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Begränsat antal platser

Kurstid: 15 aug 2022 – 16 dec 2022

Kontakt: Sanna Vähäkangas
sanna.vahakangas@tornedalen.se

Om utbildningen

Är du intresserad av träning och hälsa? Vill du förbättra din fysik och lära dig mer om träningsplanering, träningsmetoder och kosthållning? Vill du få kunskap om ledarskap och bli en bättre ledare? Nu har du möjlighet att göra det vid Tornedalens folkhögskola i Övertorneå, mitt i natursköna och mångkulturella Tornedalen.

Kursen är för dig som vill fokusera på din träning och hälsa och samtidigt slipa på ditt ledarskap. Under kursen får du uppleva Tornedalens vackra natur och du får även vara med om några dagars äventyr i fjällvärlden. Du får lära dig mer om kosthållning, träningsplanering, och prova på olika träningsmetoder. Fyll ryggsäcken med erfarenheter och praktisk kompetens inom området träning, hälsa och ledarskap!Fokus under utbildningen ligger på dig, din fysiska- och psykiska utveckling och hälsa. Din aktuella fysiska status utgör grunden för hur undervisningen planeras. Målet med utbildningen är att ge dig verktyg och kunskap för att utveckla och förbättra den fysiska kapaciteten och uthålligheten, att ge dig erfarenheter och praktisk kompetens inom träning och ledarskap. 

Undervisningen är både teoretisk och praktisk, men huvudfokus ligger på praktiska övningar och moment. Du kommer bland annat att få ägna dig åt olika typer av gruppträningar, styrketräning, löpning, simning och skidåkning i olika miljöer. 

Under utbildningen kommer du att få ta del av en ledarskapsutbildning där du får kunskap om vad ledarskap innebär och vad som förväntas av en god ledare. Du får också kunskap om hur man kan tänka när man planerar och genomför aktiviteter för både barn och vuxna, samt hur man hanterar eventuella konflikter. 

Du får även ta del intressanta och inspirerande föreläsningar. 

Vad förväntas av dig?

 • En vilja av att förbättra den aeroba uthålligheten via konditionsträning/cardio som löpning, skidåkning, simning, olika former av gruppträningar osv.
 • Intresse för kondition, hälsa och kosthållning 
 • Motivation och vilja att arbeta mot individuellt uppsatta mål.
 • Lämplig utrustning för olika aktiviteter ex. skidåkning, löpning, simning osv.

Efter utbildningen

 •  Kursdeltagaren har höjt sin fysiska kapacitet
 •  Ökad kunskap om hur man sätter upp rimliga och konkreta mål 
 •  Ledarskap både via teori och praktik
 •  Ökad kunskap om kosthållning och träningsplanering
 •  Intyg på genomförd utbildning
 •  Erfarenhet och praktisk kompetens inom träning

Moment

 • Ledarskap
 • Balans i livet 
 • Anatomi/fysiologi
 • Återhämtning och skadeförebyggande
 • Kosthållning
 • Träningsplanering
 • Styrketräning 
 • Löpning
 • Simning
 • Gruppträning
 • Längdskidåkning

INTERNATBOENDE

Behöver du hjälp med att ordna boende?

Tornedalens folkhögskola har ett internat med ett begränsat antal platser, där du kan hyra ett rum när du studerar på skolan.
Att bo på internat är en del av folkhögskolans studiemiljö. Du ingår i en gemenskap med andra deltagare även under fritiden, du får bo på en plats som du kanske annars aldrig skulle komma till, du slipper leta boende och har alltid nära till skolan.

Har du frågor om boende? Kontakta skolan så hjälper vi dig!

Tel: 0927-79570
E-post: info@tornedalen.se

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR

En folkhögskola vänder sig till vuxna och är öppen för alla. En viktig del är att du är med och påverkar utbildningen. Samtal och diskussioner är viktiga och kursdeltagarna lär av varandra. Folkhögskolan utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.

I dagsläget finns det 156 folkhögskolor över hela landet. Många folkhögskolor har särskilda profiler, ofta utifrån sina band till idéburna organisationer och folkrörelser.

Vad är egentligen en folkhögskola? Vad gör den unik? Här nedan beskriver vi hur din tid på folkhögskola kan se ut.

Fritt och frivilligt
De som går på folkhögskola är vuxna och har själva valt att studera och vilken folkhögskola de sökt sig till. Människor deltar därmed av fri vilja i lärandeprocesser som inbegriper socialt samspel, samarbete, diskussion och reflektion. Det ger en bra grund för lärande. Varje folkhögskola bestämmer själv över sin profil, sina kurser och sitt sätt att arbeta. Det gör varje skolas utformning unik.

Samtalet i fokus
Samtalet och de studerandes aktiva deltagande är en viktig del i folkhögskolans pedagogik. Genom mindre studiegrupper som följs åt under studietiden uppnås ett klimat där alla får plats. Undervisningen utgår från dina erfarenheter och baseras på samtal i kursgruppen.

Minskar utbildningsklyftor
På folkhögskola ryms en mångfald av människor, idéer och intressen. Oavsett bakgrund eller utbildningsnivå finns det ofta kurser som är anpassade efter den nivå du befinner dig på. En del har inte gått färdigt grundskolan eller gymnasiet, andra har högskoleutbildning eller många års yrkesliv bakom sig. Folkhögskolan kan och vill erbjuda möjlighet till etablering och delaktighet för fler nya svenskar och nationella minoriteter.

Tillgängligt och öppet för alla
Folkhögskolan försöker vara tillgänglig för alla. Detta är särskilt viktigt då folkhögskolan gärna vänder sig till dem som har stött på hinder i andra utbildningsformer eller har en funktionsnedsättning. Folkhögskolan är en mötesplats som skapar sammanhållning och respekt mellan människor, oavsett bakgrund, erfarenhet, åsikter eller tankar.

Folkbildning – mer än utbildning
På folkhögskola utvecklar individen en personlig relation till sina kunskaper. Vi lär för livet! Folkhögskolan strävar efter att vara en bildande och samhällskritisk röst. Vi tror på folkbildningens betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Folkhögskolorna har funnits i 150 år, långt innan demokratin infördes i Sverige och alltid legat i framkant vad gäller idéutveckling och pedagogik. Det kommer vi att fortsätta med.

Värdegrund
Folkhögskolorna är fria från vinstuttag. Privatpersoner eller företag kan inte starta folkhögskolor, det är alltid regioner/landsting, organisationer eller folkrörelser som står bakom. De folkrörelseanknutna idéerna i kombination med den demokratiska organisationsformen skiljer folkhögskolorna från privata aktörer på utbildningsmarknaden.

På webbplatsen sverigesfolkhögskolor.se kan du läsa mer om utbildningsformen folkhögskola.

Kurser på olika nivåer

Alla folkhögskolor har allmänna kurser, men också olika kurser som är speciella för just den folkhögskolan.

Behörighet till högre studier

Folkhögskolans Allmänna kurs kan ge grundläggande behörighet till högskolan. När du är klar får du ett studieomdöme som gör att du kan söka till högskolan genom folkhögskolans urvalsgrupp.

Studera hemifrån

Många folkhögskolor har kurser som du kan studera hemma vid datorn. Det kallas för distanskurser.

Särskild kurs/Profilkurs

På folkhögskolorna finns också kurser om ett visst ämne som är speciellt för just den folkhögskolan.
De kurserna kallas för särskilda kurser, och där studerar du ett ämne mest hela tiden, som musik, media, konsthantverk, språk, teater, friskvård eller turism.

En del av de särskilda kurserna är utbildningar till vissa yrken, som fritidsledare, personlig assistent, behandlingsassistent, journalist och kantor.

En kortare kurs

Under sommaren har folkhögskolorna många korta kurser som kallas sommarkurser. De kan vara några dagar eller
några veckor långa.

Svenska för invandrare

Många folkhögskolor har kurser i svenska för invandrare (SFI).

Klicka dig igenom guiden och få övergripande information om hur det fungerar med studiemedel.

Från att du börjar fundera på att studera, till att lånet är återbetalt:
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html

För mer detaljerad information besöker du CSN egna hemsida:
http://www.csn.se/

Folkhögskolan ger inte betyg. Du får istället ett studieomdöme, som talar om hur du klarar av att studera. Alla lärarna bestämmer tillsammans ditt studieomdöme. Läser du en särskild kurs får du istället ett intyg på att du läst kursen.

På folkhögskolan kan du få grundläggande behörighet till högskolan. Det betyder att du kan söka till en högskola efter folkhögskolan. Du har då samma kunskaper som de studenter som har gått ett nationellt program på gymnasiet.

För att få grundläggande behörighet måste du studera på allmän kurs mellan ett och tre år. Hur länge du måste studera beror bland annat på vad du studerat tidigare.

Du måste också ha godkända kunskaper i de här ämnena:

Om du ska söka till högskolan

Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Om du ska söka till yrkeshögskolan

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Engelska 5
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Ja, deltagare som studerar lokalt på skolan erbjuds rum på internatet.

Du som deltagare på skolan har möjlighet att bo på skolans internat under din studietid. Internatet finns på samma gård som skolan och underlättar för dig som vanligtvis bor på annan ort eller inte har tillgång till bil. Samtidigt har man även bättre möjlighet att lära känna deltagare från olika kurser. Klicka här för mer info.