Kurstyp: Distans, kväll

Studietakt: 25%

Längd: 1 termin

Ansökan: ansökan stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Slutförd grundskola. Vid ansökan skicka ett personligt brev.

Kostnader: Utbildningen är avgiftsfri.

Studiestödsnivå (CSN):
Nej

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2024 – 20 dec 2024

Kontakt: Anders Alapää
anders.alapaa@tornedalen.se

Vill du lära dig mer om Tornedalen? Då är du inte ensam. Undersökningar visar att tornedalingar, kväner och lantalaiset är Sveriges minst kända nationella minoritet. Men med det växande intresset för språkligt och kulturellt återtagande i minoriteten ökar idag intresset för att lära sig om den egna historien och hur vi hamnade där vi är idag.

Den här digitala distanskursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om tornedalingar, kväner och lantalaiset, deras historia och de politiska händelser som format minoriteten. Du kanske själv är del av minoriteten, eller har ett växande intresse för att lära dig mer om Tornedalen, oavsett bakgrund välkomnar vi dig till vår introducerande resa in i de meänkielitalandes historia och nutid.

Kursen tar bland annat upp den språkliga och kulturella försvenskningen av Tornedalen som svenska staten bedrev under 1800- och 1900-talen samt vilka konsekvenser försvenskningen fortsätter ha för minoriteten idag. Tillsammans utforskar vi även teman som de gränsöverskridande kopplingarna till folkgrupper i Finland och Norge, traditionell kultur och levnadssätt i Tornedalen, samt frågan om vad en tornedaling, en kvän, eller en lantalainen egentligen är.

Vi ser fram emot att välkomna dig till kursen Tornedalen i Historia och Nutid.

Om Utbildningen

Syftet med utbildningen är att stimulera deltagarna till att lära känna minoritetens historia och kultur. Under kursen kommer vi att arbeta med olika teman för att utforska och förstå kulturens rötter.

Kursen är en distanskurs utan fysiska träffar. Vi möts digitalt på kvällstid för föreläsningar och diskussionsseminarier. I kursen medverkar gästande experter och forskare, som föreläser om olika teman. Minoritetens nutidshistoria och samtid aktualiseras genom att inbjudna gäster berättar om sina personliga erfarenheter av exempelvis försvenskningen och arbetet för att revitalisera kulturen. De digitala kurstillfällena är obligatoriska och förutsätter ett aktivt deltagande. Vi lär oss tillsammans, delar med oss och lär av varandra. Deltagarna får också arbeta individuellt med studier av litteratur, poddar och filmer mellan kurstillfällena. Deltagarna väljer själva teman för fördjupning, och kan på så vis påverka kursens inriktning.
För att genomföra kursen krävs dator med webkamera och mikrofon samt en stabil internetuppkoppling. Deltagande med hjälp av telefon är inte tillåtet.

Mål

Efter avslutad kurs har deltagaren fått:
- en överblick över minoritetens historia under drygt 1000 år, från tidig medeltid till nutid.
- grundläggande förståelse för hur minoritetens självbild, kultur och identitet formats av samhällsförändringar och politik genom historien.
- reflektera över möjliga framtidsperspektiv för minoriteten, dess språk och dess kultur utifrån kunskaper om historien och dess effekter i nutiden.

FRÅGOR OCH SVAR

En folkhögskola vänder sig till vuxna och är öppen för alla. En viktig del är att du är med och påverkar utbildningen. Samtal och diskussioner är viktiga och kursdeltagarna lär av varandra. Folkhögskolan utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.

I dagsläget finns det 156 folkhögskolor över hela landet. Många folkhögskolor har särskilda profiler, ofta utifrån sina band till idéburna organisationer och folkrörelser.

Vad är egentligen en folkhögskola? Vad gör den unik? Här nedan beskriver vi hur din tid på folkhögskola kan se ut.

Fritt och frivilligt
De som går på folkhögskola är vuxna och har själva valt att studera och vilken folkhögskola de sökt sig till. Människor deltar därmed av fri vilja i lärandeprocesser som inbegriper socialt samspel, samarbete, diskussion och reflektion. Det ger en bra grund för lärande. Varje folkhögskola bestämmer själv över sin profil, sina kurser och sitt sätt att arbeta. Det gör varje skolas utformning unik.

Samtalet i fokus
Samtalet och de studerandes aktiva deltagande är en viktig del i folkhögskolans pedagogik. Genom mindre studiegrupper som följs åt under studietiden uppnås ett klimat där alla får plats. Undervisningen utgår från dina erfarenheter och baseras på samtal i kursgruppen.

Minskar utbildningsklyftor
På folkhögskola ryms en mångfald av människor, idéer och intressen. Oavsett bakgrund eller utbildningsnivå finns det ofta kurser som är anpassade efter den nivå du befinner dig på. En del har inte gått färdigt grundskolan eller gymnasiet, andra har högskoleutbildning eller många års yrkesliv bakom sig. Folkhögskolan kan och vill erbjuda möjlighet till etablering och delaktighet för fler nya svenskar och nationella minoriteter.

Tillgängligt och öppet för alla
Folkhögskolan försöker vara tillgänglig för alla. Detta är särskilt viktigt då folkhögskolan gärna vänder sig till dem som har stött på hinder i andra utbildningsformer eller har en funktionsnedsättning. Folkhögskolan är en mötesplats som skapar sammanhållning och respekt mellan människor, oavsett bakgrund, erfarenhet, åsikter eller tankar.

Folkbildning – mer än utbildning
På folkhögskola utvecklar individen en personlig relation till sina kunskaper. Vi lär för livet! Folkhögskolan strävar efter att vara en bildande och samhällskritisk röst. Vi tror på folkbildningens betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Folkhögskolorna har funnits i 150 år, långt innan demokratin infördes i Sverige och alltid legat i framkant vad gäller idéutveckling och pedagogik. Det kommer vi att fortsätta med.

Värdegrund
Folkhögskolorna är fria från vinstuttag. Privatpersoner eller företag kan inte starta folkhögskolor, det är alltid regioner/landsting, organisationer eller folkrörelser som står bakom. De folkrörelseanknutna idéerna i kombination med den demokratiska organisationsformen skiljer folkhögskolorna från privata aktörer på utbildningsmarknaden.

På webbplatsen sverigesfolkhögskolor.se kan du läsa mer om utbildningsformen folkhögskola.

Kurser på olika nivåer

Alla folkhögskolor har allmänna kurser, men också olika kurser som är speciella för just den folkhögskolan.

Behörighet till högre studier

Folkhögskolans Allmänna kurs kan ge grundläggande behörighet till högskolan. När du är klar får du ett studieomdöme som gör att du kan söka till högskolan genom folkhögskolans urvalsgrupp.

Studera hemifrån

Många folkhögskolor har kurser som du kan studera hemma vid datorn. Det kallas för distanskurser.

Särskild kurs/Profilkurs

På folkhögskolorna finns också kurser om ett visst ämne som är speciellt för just den folkhögskolan.
De kurserna kallas för särskilda kurser, och där studerar du ett ämne mest hela tiden, som musik, media, konsthantverk, språk, teater, friskvård eller turism.

En del av de särskilda kurserna är utbildningar till vissa yrken, som fritidsledare, personlig assistent, behandlingsassistent, journalist och kantor.

En kortare kurs

Under sommaren har folkhögskolorna många korta kurser som kallas sommarkurser. De kan vara några dagar eller
några veckor långa.

Svenska för invandrare

Många folkhögskolor har kurser i svenska för invandrare (SFI).

Klicka dig igenom guiden och få övergripande information om hur det fungerar med studiemedel.

Från att du börjar fundera på att studera, till att lånet är återbetalt:
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html

För mer detaljerad information besöker du CSN egna hemsida:
http://www.csn.se/

Folkhögskolan ger inte betyg. Du får istället ett studieomdöme, som talar om hur du klarar av att studera. Alla lärarna bestämmer tillsammans ditt studieomdöme. Läser du en särskild kurs får du istället ett intyg på att du läst kursen.

På folkhögskolan kan du få grundläggande behörighet till högskolan. Det betyder att du kan söka till en högskola efter folkhögskolan. Du har då samma kunskaper som de studenter som har gått ett nationellt program på gymnasiet.

För att få grundläggande behörighet måste du studera på allmän kurs mellan ett och tre år. Hur länge du måste studera beror bland annat på vad du studerat tidigare.

Du måste också ha godkända kunskaper i de här ämnena:

Om du ska söka till högskolan

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Om du ska söka till yrkeshögskolan

 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Ja, deltagare som studerar lokalt på skolan erbjuds rum på internatet.

Du som deltagare på skolan har möjlighet att bo på skolans internat under din studietid. Internatet finns på samma gård som skolan och underlättar för dig som vanligtvis bor på annan ort eller inte har tillgång till bil. Samtidigt har man även bättre möjlighet att lära känna deltagare från olika kurser. Klicka här för mer info.