Katalysatorn för Bärförädling i Tornedalen

Projektperiod 2018-06-11 – 2020-12-31

Tornedalens folkhögskola vill genom utbildning och tillgång till lokal och utrustning inspirera till entreprenörskap inom förädling av skogsbär och trädgårdsråvaror.

Under hösten 2019 anordnade vi en veckoslutskurs på avancerad nivå för de som är intresserade av bärförädling, främst småföretagare eller blivande småföretagare i Tornedalen.

Under 2019 och 2020 anordnade vi också längre grundutbildningar inom bärförädling och entreprenörskap för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Lokal med viss utrustning för bärförädling finns tillgänglig för de som gått kurserna.

För mer information:
växel 0927 – 795 70
info@tornedalen.se

Katalysatorn för Bärförädling i Tornedalen finansieras av: