Socialt Bed & Breakfast i Tornedalen

 

Tornedalens Folkhögskola skall under 2,5 år bedriva ett projekt som är finansierat av Europeiska Socialfonden, Tornedalens Folkhögskola och Övertorneå kommun.

Tornedalens Folkhögskola och Övertorneå kommun vill genom sina tidigare erfarenheter och kunskaper ta ett steg till i arbetet med att stötta människor långt från den öppna arbetsmarknaden.

 

För att Övertorneå kommun ska kunna möta arbetskraftsbehovet de närmsta åren krävs att vi tar tillvara den arbetskraft som finns och ge dem möjligheter att arbeta 100 % av sin förmåga. Det här är inte bara viktigt för arbetskraftsbehovet utan även för att finnas i framkant vad gäller stöttning till individer så att Övertorneå blir en mer attraktiv plats att bo och leva på.

Under 2019 kommer Arbetsförmedlingens kontor i Övertorneå att stängas och kontakten med arbetssökande kommer ske på distans via mail och telefon samt kontor fem till tio mil från Övertorneå. Det kommer här finnas en lucka att fylla för kommun och övriga samhälle. De som drabbas är de som behöver mer stöd och hjälp och kanske inte kan hantera de nya krav som ställs i och med mindre personlig kontakt.

I det här projektet ser vi en stor potential för arbetssökande att närma sig arbetsmarknaden. Om vi kan erbjuda en plattform byggd på egenmakt där de får vara med att utveckla verksamheter samtidigt som de hela tiden får stöttning och sedan får flera vägval att ta när de är redo ser vi stor potential att lyckas lotsa dem närmare arbetsmarknaden.

Vi vill genom projektet tillföra kunskap om socialt företagande till deltagare som är motiverade att utveckla sitt entreprenörskap. Vi vill även ta del av kunskaper och erfarenheter från sociala företag inom Le Mat för att hjälpa deltagarna att själva starta upp ett socialt företag, gärna inom Le Mat- koncernen.

Detta är ett projekt som ska pågå i 30 månader. Efter avslutat projekt ska vissa deltagare vara redo att driva ett socialt företag enligt den modell som utvecklats. Andra deltagare har ökat sin anställningsbarhet eller gått vidare till utbildning för att läsa in sin gymnasiekompetens.

För mer information, kontakta:


Ahti Vähäkangas
ahti.vahakangas@tornedalen.se
072-092 37 77