Kurstyp: Särskild kurs/Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 3 terminer

Internat: Begränsat antal platser

Kurstid: 19 aug 2024 – 24 okt 2025

Ansök: Ansökan till naturguideutbildningen tas emot per mail till: emilia.aasa@tornedalen.se

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Behörighet för Yrkeshögskola eller Högskola

Kostnader: 18.000 kr/totalt
Där ingår resor, lån av vissa läromedel och visst material, studerandeförsäkring m.m.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Övrigt: Du kan ta med dig hunden under vissa utbildningsmoment. Det förutsätter att du har tillgång till egen bil och att hunden är av lämplig ras. Kontakta kursansvariga för mer information om du funderar på att ta med dig hund.

Om utbildningen

 

Utbildningen till Naturguide är ett äventyr för dig som vill jobba med turism, upplevelser och natur. Under utbildningen kommer du att uppleva utsikter, upplevelser och möten du aldrig kunnat drömma om. Tornedalens folkhögskola i Övertorneå, mitt i mångkulturella Tornedalen, är skolan för dig som gillar utmaningar, en lärdomssal som är belägen mitt i våra sista vildmarker. Vi formar vår utbildning i samarbete med branschen för att du, när du kommer ut på arbetsmarknaden, ska ha med dig bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i ditt yrkesval.

Vårt klassrum sträcker sig mellan Lapplands kust och fjäll med enstaka avstickare utanför Sveriges gränser. Turismkunskap, guideteknik, friluftsliv, yrkespraktik samt entreprenörskap grundstomme i utbildningen. Under utbildningen kommer du även att möta kunniga gästlärare som både teoretisk och praktiskt förmedlar sina kunskaper och erfarenheter. Bättre än så blir det inte!

En naturguide i vinterfjällmiljö
naturguiderna värmer växtbaserad mat över öppen eld
Deltagarna är ute i skogen

Vad fordras av dig?

Det viktigaste är att du har en bra inställning, gillar att arbeta med människor och att vara ute i skog och mark samt att du har ett genuint intresse för att jobba inom guideyrket.

Du ska ha:

 • Behörighet för Yrkeshögskola eller Högskola
 • God erfarenhet av frilufts- och vildmarksliv
 • God fysik
 • Egen outdoor-utrustning för alla årstider d.v.s.  kläder, ryggsäck, sovsäck m.m.

Kursplan

Moment:

Guideteknik och muntlig framställning

Guide- och färdledarövningar

Veckovärdskap med ansvar för arrangemang och kursaktiviteter

Värdskap

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-självinsikt för att därigenom utvecklas som ledare

-kunskaper om ledarskapspedagogik och gruppdynamik

-teoretiska och praktiska erfarenheter av att framgångsrikt leda och kommunicera med såväl enskilda

individer som med grupp

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en mycket god förståelse för hur man leder och tolkar olika grupprocesser samt en god förståelse för sin egen roll som guide och verktyg att använda sig av i sin roll som ledare.

Moment:

Turismens organisation

Naturturism som näring

Ekoturism

Möten med branschfolk och studiebesök

Studieresa

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-inblick och insikt i turism och naturturismen som näring

-få en förståelse för turistströmmar och trender inom naturturism

-insikter om hur man bedriver ekologisk turism

-god förståelse av olika nischer inom naturturismen

-utökat nätverk inom naturturismbranschen

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha fått en insikt i turismnäringen lokalt och globalt samt kunna ta

ekologiska hänsyn i sin yrkesutövning. Efter avslutad kurs ska deltagaren även ha fått en mycket god uppfattning under vilka villkor olika delar av naturturismbranschen arbetar.

Moment:

Upprättande av affärsplan

Budgetering

Presentation av egen affärsidé för bank och affärsrådgivare

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-fördjupade kunskaper i entreprenörskap och företagande inom turismbranschen

-god insikt i budgetering och ekonomisk planering

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha fått fördjupade kunskaper i hur man startar och driver företag. Deltagaren ska ha tagit fram en affärsidé med prövning mot bank och affärsrådgivare.

Moment:

Utrustning- och materialkunskap

Säkerhets- och turplanering

Vadning samt säkerhet vid vatten

Fjällsäkerhet

Överlevnadskunskap

Veckolånga turer i skog och fjäll med övernattning i terräng såväl sommar som vinter

First Aid

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-fördjupad praktisk och teoretisk erfarenhet i friluftsliv under alla årstider

-fördjupad erfarenhet och kunskap om säkerhet, vägval och rutiner vid idkande av friluftsliv

-fördjupad kunskap i orientering

-erfarenhet av att leda och guida  i terräng under olika årstider och väderförhållanden

-goda kunskaper om säkerhet i kallt klimat på is och snö

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha fått kunskap i att orientera sig i olika terränger, göra säkra vägval och kunna leda andra på ett säkert sätt i naturen. Deltagaren ska få praktisk övning i att göra upp säkerhetsplaner för turer i terräng.

Moment:

Kanot och kajak

isfiske, skidor och snöskor

Snöskoter

Slädhundar och hundspann

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-grundläggande kunskap och erfarenhet av att färdas i kajak och kanadensare

-grundläggande kunskap och erfarenhet av snöskoter

-grundläggande kunskap och erfarenhet av slädhundar och hundspann

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha fått grundläggande kunskap och erfarenhet, tillämpbart utifrån ett turistiskt perspektiv samt i rollen som aktivitetsguide.

Moment:

Utbildningsmoment som motsvarar Fjälledarnormen

Snöskoterförarbevis

SVELAV -Pro 1

First Aid

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-undervisning motsvarande huvuddelen av Fjälledarnormens olika utbildningsmoment. Komplettering krävs på egen tid för att fullt ut motsvara Fjälledarnormen.

-möjlighet att avlägga godkänt prov för förarbevis för terrängskoter

-möjlighet att avlägga godkänt prov för lavinsäkerhet enligt Naturvårdsverket; SVELAV – Pro 1

-möjlighet att erhålla utbildningsbevis för First Aid

Efter avslutad kurs ska deltagaren fått undervisning som ger denne möjlighet att erhålla certifieringar som är till nytta vid utövandet av guideyrket.

Moment:

Ekologi

Botanik

Faunistik

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-en utveckad kunskap och kännedom om de olika naturmiljöer som finns i norra Skandinavien.

-utvecklad artkännedom av växter, djur och fåglar.

Efter avslutad kurs ska deltagaren känna igen och kunna artbestämma ett större antal växter och fåglar i fält och vara väl förtrogen med däggdjuren och deras ekologi. Deltagaren skall kunna omsätta dessa kunskaper i ett guideperspektiv.

Moment:

Jakt och fiske

Renskötsel

Skogsbruk

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-grundläggande kunskaper om jakt och fiske och dess betydelse ur kulturell och biologisk synpunkt

-förståelse för skogsbrukets påverkan på vår kultur och miljö.

-kunskap om renskötselns betydelse för vår kultur och natur

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha fått insyn i jakt, fiske, renskötsel samt skogsbruk och fått förståelse för dess förutsättningar och påverkan på naturen.

Moment:

Hygienbestämmelser vid livsmedelshantering

Menykomposition

Livsmedelshantering i fält

Utomhusmatlagning över öppen eld

Praktisk matlagning och arrangemang av måltidsupplevelser

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-insikt i möjlighet och begränsning inom matlagning och utematlagning

-praktiska erfarenheter av matlagning och servering

-grundläggande kunskaper inom menykomposition

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en grundläggande kunskap om hygien och bestämmelser kring kommersiell matlagning. Ha goda kunskaper i utematlagning och menykompositioner samt ha samlat på sig en repertoar av recept och menyer.

Moment:

Praktik på turismföretag såväl vinter som sommar

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-möjlighet att pröva sina kunskaper och färdigheter i skarpt läge

-möjlighet att pröva många olika delar av de arbetsuppgifter som förekommer inom turismbranschen

-möjlighet att upparbeta kontakter för framtida arbete.

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha fått arbeta i skarpt läge och känna sig stärkt i sin yrkesroll.

v33 Introvecka

v34 Friluftsliv – friluftssäkerhet

v35 Naturkunskap

v36 Turismkunskap

v37 First aid, turismkunskap

v38 Friluftsliv – friluftssäkerhet

v39 Utomhusmatlagning

v40 Ledarskap – guideteknik

v41 Ledarskap – guideteknik

v42 Friluftsliv – friluftssäkerhet

v43 Naturbruk – jakt

v44 Höstlov

v45 Naturkunskap

v46 Turismkunskap

v47 Naturbruk- Samisk kultur och hantverk

v48 Ledarskap – guideteknik

v49 Friluftsliv – friluftssäkerhet

v50 Friluftsliv – friluftssäkerhet

v51 Lov

v52 Lov

v01 Lov

v02 Vinterfriluftsliv – friluftssäkerhet

v03 Snöskoterutbildning

v04 Hundspannsutbildning

v05 Vinterfriluftsliv – friluftssäkerhet

v06 Praktik

v07 Praktik

v08 Praktik

v09 Praktik

v10 Sportlov

v11 Praktikredovisningar

v12 Vinterfriluftsliv – friluftssäkerhet

v13 Vinterfjäll

v14 Vinterfjäll

v15 Påsklov

v16 Entreprenörskap

v17 Entreprenörskap

v18 Turismkunskap

v19 Matkurs

v20 Naturkunskap

v21 Ledarskap – guideteknik

v22 Naturbruk – fiske

v23 Kust & skärgård

v24 Friluftsliv – friluftssäkerhet

v25 Kanot/kajakkurs

v26 Sommarlov

v27 Sommarlov

v28 Sommarlov

v29 Praktik

v30 Praktik

v31 Praktik

v32 Praktik

v33 Praktikredovisningar

v34 Naturkunskap

v35 Sommarfjäll

v36 Naturbruk – skog

v37 Ledarskap – guideteknik

v38 Ledarskap – guideteknik

v39 Entreprenörskap

v40 Entreprenörskap

v41 Entreprenörskap

v42 Studieresa

v43 Avslutningsvecka

Övergripande mål

Genom att tillgodogöra sig utbildningen kommer du att stå väl rustad både kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt för att arbeta inom naturturism eller för vidare studier inom naturturism. Förståelse för och god insikt i upplevelse- och turismindustrin samt kunskap om hur turism ska bedrivas för att vara långsiktigt hållbart.

Vi fördjupar oss i natur- och artkunskap samt friluftsliv bl.a. genom vandringar, paddlingar och skidturer med guideperspektiv. Vi blir väl förberedda på att arbeta med olika vinteraktiviteter som till exempel hundspann, isfiske och snöskoter. Givetvis ingår ett antal längre turer i både skog och fjäll, sommar som vinter- men också avstickare till kustlandet. Du har möjlighet att få ett ordentligt försprång till att bli certifierad fjälledare då vi utbildar enligt fjälledarnormen.

Med guideperspektivet i fokus utvecklas och paketeras naturvandringar och turer till turistisk produkt med professionellt genomförande. Vi fördjupar oss i produktutveckling, planering och säkerhet med utgångspunkt från hållbarhet och ekologisk grundsyn. Utvärdering och personlig feedback är också viktiga moment som ingår i samtliga övningar.

Din personliga utveckling, utifrån guideyrkets perspektiv, är en mycket viktig del i utbildningen. Din förmåga till samarbete och kreativitet kommer också att värderas och ha betydelse inför din framtid inom guideyrket. Genom studiebesök och yrkespraktik stärker du ditt kontaktnät inom turismnäringen.

Tycker du om naturen, arbeta med människor och är serviceinriktad? Missa inte chansen att utveckla dina intressen inom natur, kultur och friluftsliv för att applicera detta i ett serviceyrke och en näring på stark uppgång!

Efter utbildningen

The sky is the limit – brukar man säga

En del nöjer sig med att fortsätta med friluftsliv enbart på fritid, men på en betydligt högre nivå. Andra arbetar som guider, oftast säsongsanställda medan en del väljer att starta eller köpa befintliga företag.

Behöver du hjälp med att ordna boende?

Tornedalens folkhögskola har ett internat där du kan hyra ett rum när du studerar på skolan.
Att bo på internat är en del av folkhögskolans studiemiljö. Du ingår i en gemenskap med andra deltagare även under fritiden, du får bo på en plats som du kanske annars aldrig skulle komma till, du slipper leta boende och har alltid nära till skolan.

Har du frågor om boende? Kontakta skolan så hjälper vi dig!

Tel: 0927-79570
E-post: info@tornedalen.se

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR

En folkhögskola vänder sig till vuxna och är öppen för alla. En viktig del är att du är med och påverkar utbildningen. Samtal och diskussioner är viktiga och kursdeltagarna lär av varandra. Folkhögskolan utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.

I dagsläget finns det 156 folkhögskolor över hela landet. Många folkhögskolor har särskilda profiler, ofta utifrån sina band till idéburna organisationer och folkrörelser.

Vad är egentligen en folkhögskola? Vad gör den unik? Här nedan beskriver vi hur din tid på folkhögskola kan se ut.

Fritt och frivilligt
De som går på folkhögskola är vuxna och har själva valt att studera och vilken folkhögskola de sökt sig till. Människor deltar därmed av fri vilja i lärandeprocesser som inbegriper socialt samspel, samarbete, diskussion och reflektion. Det ger en bra grund för lärande. Varje folkhögskola bestämmer själv över sin profil, sina kurser och sitt sätt att arbeta. Det gör varje skolas utformning unik.

Samtalet i fokus
Samtalet och de studerandes aktiva deltagande är en viktig del i folkhögskolans pedagogik. Genom mindre studiegrupper som följs åt under studietiden uppnås ett klimat där alla får plats. Undervisningen utgår från dina erfarenheter och baseras på samtal i kursgruppen.

Minskar utbildningsklyftor
På folkhögskola ryms en mångfald av människor, idéer och intressen. Oavsett bakgrund eller utbildningsnivå finns det ofta kurser som är anpassade efter den nivå du befinner dig på. En del har inte gått färdigt grundskolan eller gymnasiet, andra har högskoleutbildning eller många års yrkesliv bakom sig. Folkhögskolan kan och vill erbjuda möjlighet till etablering och delaktighet för fler nya svenskar och nationella minoriteter.

Tillgängligt och öppet för alla
Folkhögskolan försöker vara tillgänglig för alla. Detta är särskilt viktigt då folkhögskolan gärna vänder sig till dem som har stött på hinder i andra utbildningsformer eller har en funktionsnedsättning. Folkhögskolan är en mötesplats som skapar sammanhållning och respekt mellan människor, oavsett bakgrund, erfarenhet, åsikter eller tankar.

Folkbildning – mer än utbildning
På folkhögskola utvecklar individen en personlig relation till sina kunskaper. Vi lär för livet! Folkhögskolan strävar efter att vara en bildande och samhällskritisk röst. Vi tror på folkbildningens betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Folkhögskolorna har funnits i 150 år, långt innan demokratin infördes i Sverige och alltid legat i framkant vad gäller idéutveckling och pedagogik. Det kommer vi att fortsätta med.

Värdegrund
Folkhögskolorna är fria från vinstuttag. Privatpersoner eller företag kan inte starta folkhögskolor, det är alltid regioner/landsting, organisationer eller folkrörelser som står bakom. De folkrörelseanknutna idéerna i kombination med den demokratiska organisationsformen skiljer folkhögskolorna från privata aktörer på utbildningsmarknaden.

På webbplatsen sverigesfolkhögskolor.se kan du läsa mer om utbildningsformen folkhögskola.

Kurser på olika nivåer

Alla folkhögskolor har allmänna kurser, men också olika kurser som är speciella för just den folkhögskolan.

Behörighet till högre studier

Folkhögskolans Allmänna kurs kan ge grundläggande behörighet till högskolan. När du är klar får du ett studieomdöme som gör att du kan söka till högskolan genom folkhögskolans urvalsgrupp.

Studera hemifrån

Många folkhögskolor har kurser som du kan studera hemma vid datorn. Det kallas för distanskurser.

Särskild kurs/Profilkurs

På folkhögskolorna finns också kurser om ett visst ämne som är speciellt för just den folkhögskolan.
De kurserna kallas för särskilda kurser, och där studerar du ett ämne mest hela tiden, som musik, media, konsthantverk, språk, teater, friskvård eller turism.

En del av de särskilda kurserna är utbildningar till vissa yrken, som fritidsledare, personlig assistent, behandlingsassistent, journalist och kantor.

En kortare kurs

Under sommaren har folkhögskolorna många korta kurser som kallas sommarkurser. De kan vara några dagar eller
några veckor långa.

Svenska för invandrare

Många folkhögskolor har kurser i svenska för invandrare (SFI).

Klicka dig igenom guiden och få övergripande information om hur det fungerar med studiemedel.

Från att du börjar fundera på att studera, till att lånet är återbetalt:
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html

För mer detaljerad information besöker du CSN egna hemsida:
http://www.csn.se/

Folkhögskolan ger inte betyg. Du får istället ett studieomdöme, som talar om hur du klarar av att studera. Alla lärarna bestämmer tillsammans ditt studieomdöme. Läser du en särskild kurs får du istället ett intyg på att du läst kursen.

På folkhögskolan kan du få grundläggande behörighet till högskolan. Det betyder att du kan söka till en högskola efter folkhögskolan. Du har då samma kunskaper som de studenter som har gått ett nationellt program på gymnasiet.

För att få grundläggande behörighet måste du studera på allmän kurs mellan ett och tre år. Hur länge du måste studera beror bland annat på vad du studerat tidigare.

Du måste också ha godkända kunskaper i de här ämnena:

Om du ska söka till högskolan

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Om du ska söka till yrkeshögskolan

 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Ja, deltagare som studerar lokalt på skolan erbjuds rum på internatet.

Du som deltagare på skolan har möjlighet att bo på skolans internat under din studietid. Internatet finns på samma gård som skolan och underlättar för dig som vanligtvis bor på annan ort eller inte har tillgång till bil. Samtidigt har man även bättre möjlighet att lära känna deltagare från olika kurser. Klicka här för mer info.