Ett äventyr för dig som vill jobba med turism, upplevelser och natur.

Kurstyp: Särskild kurs/Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 3 terminer

Internat: Ja

Kurstid: 17 januari 2022 – 21 april 2023

Ansök senast: 30 oktober 2021

Lediga platser: Ja, begränsat antal kvar.

Antagningsvillkor: Behörighet för Yrkeshögskola eller Högskola

Kostnader: 18.000 kr/totalt
Där ingår resor, lån av vissa läromedel och visst material, studerandeförsäkring m.m.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Övrigt: Du kan ha med dig hund under de flesta av utbildningsmomenten. Det förutsätter att du har tillgång till egen bil och att hunden är av lämplig ras. Kontakta kursansvariga för mer information om du funderar på att ta med dig hund.

Kontakt:
Rolf Lahti

Tel: 0927-795 70
Mob: 070-640 98 47
E-post: rolf.lahti@tornedalen.se

Ansök Nu

Om utbildningen

 

Utbildningen till Naturguide är ett 60 veckor långt äventyr för dig som vill jobba med turism, upplevelser och natur. Under utbildningen kommer du att uppleva utsikter, upplevelser och möten du aldrig kunnat drömma om. Tornedalens folkhögskola i Övertorneå, mitt i mångkulturella Tornedalen, är skolan för dig som gillar utmaningar, en lärdomssal som är belägen mitt i våra sista vildmarker. Vi formar vår utbildning i samarbete med branschen för att du, när du kommer ut på arbetsmarknaden, ska ha med dig bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i ditt yrkesval.

Vårt klassrum sträcker sig mellan Lapplands kust och fjäll med enstaka avstickare utanför Sveriges gränser. Turismkunskap, guideteknik, friluftsliv, yrkespraktik samt entreprenörskap grundstomme i utbildningen. Under utbildningen kommer du även att möta kunniga gästlärare som både teoretisk och praktiskt förmedlar sina kunskaper och erfarenheter. Bättre än så blir det inte!

”Jag heter Malin Stark och gick Naturguideutbildningen 2014 – 2015. Efter 15 år i restaurangbranschen bestämde jag mig för att det var dags för en förändring.

Jag gjorde en kovändning och sökte till Tornedalens Folkhögskola. Jag visste väl inte riktigt vad jag ville ”bli när jag blev stor” så den här utbildningen passade mig perfekt för den hade bra variation och bredd. Allt från läran om flora/fauna till hur man överlever i fjällen till hur man startar sitt eget företag. Den var en bra kombination av teoretiskt och praktiskt och inte bara att man fick möjligheten att ta skoterkörkort, motorsågskörkort, SLAO:s lavinutbildning och jägarexamen (bland annat), så fick man även träffa många förebilder inom Naturguideområdet. Kontakter som jag har haft nytta av och kommer att ha nytta av i framtiden.

Mitt första jobb inom guideyrket var med islandshästar på Ofelas som under utbildningstiden var min praktikplats. Idag jobbar jag för Basecamp Explorer som stationschef på Isfjord Radio, ett hotell mitt ute i Svalbards vildmark med isbjörnar, valrossar och renar som närmsta grannar. Jag hade inte varit där jag är idag om jag inte tagit klivet in i Naturguidevärlden och den här utbildningen gav mig en värdefull grund att stå på för drömlivet jag lever idag…”

Malin Stark – Basecamp Explorer

”Mitt namn är Tommy Holmberg jag äger och driver företaget Nordguide.

Jag gick Naturguideutbildningen på Tornedalens folkhögskola 1995-1996, det var en fantastisk tid där jag kunde bygga upp plattformen för min yrkeskarriär som guide.

Under utbildningen så levde och lärde vi tillsammans om allt som en guide bör kunna för att möta den krävande turistens krav, vi gavs tillfälle att utveckla våra specialintressen samtidigt som vi fick lära oss dom viktiga delarna i det komplexa yrket naturguide. Vi lärde oss mycket om allt, allt vi behöver som guider, vi fick verktygen för att kunna svara på våra framtida kunders frågor om hur man överlever, hur man skall föra sig och hur vår flora och fauna ser ut i svenska Lapplands fantastiska natur…”

Tommy Holmberg – nordguide.se

Vad fordras av dig?

Det viktigaste är att du har en bra inställning, gillar att arbeta med människor och att vara ute i skog och mark samt att du har ett genuint intresse för att jobba inom guideyrket.

Du ska ha:

  • Behörighet för Yrkeshögskola eller Högskola
  • God erfarenhet av frilufts- och vildmarksliv
  • God fysik
  • Egen outdoor-utrustning för alla årstider d.v.s.  kläder, ryggsäck, sovsäck m.m.

Kursplan

Moment:

Guideteknik och muntlig framställning

Guide- och färdledarövningar

Veckovärdskap med ansvar för arrangemang och kursaktiviteter

Värdskap

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-självinsikt för att därigenom utvecklas som ledare

-kunskaper om ledarskapspedagogik och gruppdynamik

-teoretiska och praktiska erfarenheter av att framgångsrikt leda och kommunicera med såväl enskilda

individer som med grupp

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en mycket god förståelse för hur man leder och tolkar olika grupprocesser samt en god förståelse för sin egen roll som guide och verktyg att använda sig av i sin roll som ledare.

Moment:

Turismens organisation

Naturturism som näring

Ekoturism

Möten med branschfolk och studiebesök

Studieresa

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-inblick och insikt i turism och naturturismen som näring

-få en förståelse för turistströmmar och trender inom naturturism

-insikter om hur man bedriver ekologisk turism

-god förståelse av olika nischer inom naturturismen

-utökat nätverk inom naturturismbranschen

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha fått en insikt i turismnäringen lokalt och globalt samt kunna ta

ekologiska hänsyn i sin yrkesutövning. Efter avslutad kurs ska deltagaren även ha fått en mycket god uppfattning under vilka villkor olika delar av naturturismbranschen arbetar.

Moment:

Upprättande av affärsplan

Budgetering

Presentation av egen affärsidé för bank och affärsrådgivare

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-fördjupade kunskaper i entreprenörskap och företagande inom turismbranschen

-god insikt i budgetering och ekonomisk planering

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha fått fördjupade kunskaper i hur man startar och driver företag. Deltagaren ska ha tagit fram en affärsidé med prövning mot bank och affärsrådgivare.

Moment:

Utrustning- och materialkunskap

Säkerhets- och turplanering

Vadning samt säkerhet vid vatten

Fjällsäkerhet

Överlevnadskunskap

Veckolånga turer i skog och fjäll med övernattning i terräng såväl sommar som vinter

First Aid

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-fördjupad praktisk och teoretisk erfarenhet i friluftsliv under alla årstider

-fördjupad erfarenhet och kunskap om säkerhet, vägval och rutiner vid idkande av friluftsliv

-fördjupad kunskap i orientering

-erfarenhet av att leda och guida  i terräng under olika årstider och väderförhållanden

-goda kunskaper om säkerhet i kallt klimat på is och snö

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha fått kunskap i att orientera sig i olika terränger, göra säkra vägval och kunna leda andra på ett säkert sätt i naturen. Deltagaren ska få praktisk övning i att göra upp säkerhetsplaner för turer i terräng.

Moment:

Kanot och kajak

Snöskoter

Slädhundar och hundspann

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-grundläggande kunskap och erfarenhet av att färdas i kajak och kanadensare

-grundläggande kunskap och erfarenhet av snöskoter

-grundläggande kunskap och erfarenhet av slädhundar och hundspann

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha fått grundläggande kunskap och erfarenhet, tillämpbart utifrån ett turistiskt perspektiv samt i rollen som aktivitetsguide.

Moment:

Utbildningsmoment som motsvarar Fjälledarnormen

Snöskoterförarbevis

SVELAV -Pro 1

First Aid

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-undervisning motsvarande huvuddelen av Fjälledarnormens olika utbildningsmoment. Komplettering krävs på egen tid för att fullt ut motsvara Fjälledarnormen.

-möjlighet att avlägga godkänt prov för förarbevis för terrängskoter

-möjlighet att avlägga godkänt prov för lavinsäkerhet enligt Naturvårdsverket; SVELAV – Pro 1

-möjlighet att erhålla utbildningsbevis för First Aid

Efter avslutad kurs ska deltagaren fått undervisning som ger denne möjlighet att erhålla certifieringar som är till nytta vid utövandet av guideyrket.

Moment:

Ekologi

Botanik

Faunistik

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-en utveckad kunskap och kännedom om de olika naturmiljöer som finns i norra Skandinavien.

-utvecklad artkännedom av växter, djur och fåglar.

Efter avslutad kurs ska deltagaren känna igen och kunna artbestämma ett större antal växter och fåglar i fält och vara väl förtrogen med däggdjuren och deras ekologi. Deltagaren skall kunna omsätta dessa kunskaper i ett guideperspektiv.

Moment:

Jakt och fiske

Renskötsel

Skogsbruk

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-grundläggande kunskaper om jakt och fiske och dess betydelse ur kulturell och biologisk synpunkt

-förståelse för skogsbrukets påverkan på vår kultur och miljö.

-kunskap om renskötselns betydelse för vår kultur och natur

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha fått insyn i jakt, fiske, renskötsel samt skogsbruk och fått förståelse för dess förutsättningar och påverkan på naturen.

Moment:

Hygienbestämmelser vid livsmedelshantering

Menykomposition

Livsmedelshantering i fält

Praktisk matlagning och arrangemang av måltidsupplevelser

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-insikt i möjlighet och begränsning inom matlagning och utematlagning

-praktiska erfarenheter av matlagning och servering

-grundläggande kunskaper inom menykomposition

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en grundläggande kunskap om hygien och bestämmelser kring kommersiell matlagning. Ha goda kunskaper i utematlagning och menykompositioner samt ha samlat på sig en repertoar av recept och menyer.

Moment:

Praktik på turismföretag såväl vinter som sommar

Kursen syftar till att ge deltagaren:

-möjlighet att pröva sina kunskaper och färdigheter i skarpt läge

-möjlighet att pröva många olika delar av de arbetsuppgifter som förekommer inom turismbranschen

-möjlighet att upparbeta kontakter för framtida arbete.

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha fått arbeta i skarpt läge och känna sig stärkt i sin yrkesroll.

v03 Introvecka

v04 Turismkunskap

v05 Friluftsliv – friluftssäkerhet

v06 Naturkunskap

v07 First Aid

v08 Ledarskap – guideteknik

v09 Friluftsliv – friluftssäkerhet

v10 Sportlov

v11 Snöskoterkurs

v12 Slädhundar teori/praktik

v13 Naturkunskap

v14 Ledarskap – guideteknik

v15 Turismkunskap

v16 Påsklov

v 17 Naturkunskap

v18 Ledarskap – guideteknik

v19 Turismkunskap

v20 Matlagning och hygienutbildning

v21 Ledarskap – guideteknik

v22 Naturbruk – fiske

v23 Naturkunskap

v24 Friluftsliv – friluftssäkerhet

v25 Kanot – kanadensare

v26 – 27 Sommarlov

v28 – v 31 Praktik

v32 Naturkunskap

v33 Naturkunskap – Haparanda Sandskär NP

v34 Sommarfjäll – långtur

v35 Sommarfjäll – långtur

v36 Kanot – kajak

v37 Naturbruk – skog

v38 Naturbruk -jakt

v39 Matlagning för grupper inne och ute

v40 Friluftsliv – friluftssäkerhet

v41 Ledarskap – guideteknik

v42 Ledarskap – guideteknik

v43 Turismkunskap

v44 Höstlov

v45 Naturbruk – rennäring

v46 Entreprenörskap

v47 Entreprenörskap

v48 Entreprenörskap

v49 Ledarskap – guideteknik

v50 – v 1 Jullov

v02 Turismkunskap / Aktivitetsturism

v03 Ledarskap – guideteknik

v04 Friluftssäkerhet – Muddus NP

v05 Turismkunskap / Aktivitetsturism

v06 – 09 Praktik

v10 Turismkunskap

v11 Vinterfjäll – Lavinsäkerhetskurs

v12 Vinterfjäll långtur

v13 Turismkunskap

v14 Studieresa

v15 Påsklov

v16 Avslutningsvecka


Övergripande mål

Genom att tillgodogöra sig utbildningen kommer du att stå väl rustad både kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt för att arbeta inom naturturism eller för vidare studier inom naturturism. Förståelse för och god insikt i upplevelse- och turismindustrin samt kunskap om hur turism ska bedrivas för att vara långsiktigt hållbart.

 

Vi fördjupar oss i natur- och artkunskap samt friluftsliv bl.a. genom vandringar, paddlingar och skidturer med guideperspektiv. Vi blir väl förberedda på att arbeta med vinteraktiviteter som involverar hundspann och snöskotrar. Givetvis ingår ett antal längre turer i skog och fjäll: sommar- och vintertur i fjällen,  Muddus Nationalpark etc. Du får även möjlighet att certifiera dig till Fjälledare.

 

Med guideperspektivet i fokus utvecklas och paketeras naturvandringar och turer till turistisk produkt med professionellt genomförande. Vi fördjupar oss i ekonomi, planering och säkerhet med utgångspunkt från hållbarhet och ekologisk grundsyn. Utvärdering och personlig feedback är också viktiga moment som ingår i samtliga övningar.

 

Din personliga utveckling, utifrån guideyrkets perspektiv, är en mycket viktig del i utbildningen. Din förmåga till samarbete och kreativitet kommer också att värderas och ha betydelse inför din framtid inom guideyrket.

Utveckla kontaktnät inom turismnäringen samt utveckla sina intressen inom natur och kultur och kunna applicera detta i ett serviceyrke och en näring på stark uppgång.

Efter utbildningen

The sky is the limit – brukar man säga

En del nöjer sig med att fortsätta med friluftsliv enbart på fritid men på en betydligt högre nivå. Andra arbetar som guider, oftast säsongsanställda med en del väljer att starta eller köpa befintliga företag. Från de senaste åren finns följande exempel;

nordguide.se (Tommy Holmberg)
MI.EKO Basecamp (Katharina Koch-Hartke)
duenorthsafaris.com (Oscar Pihl)

Behöver du hjälp med att ordna boende?

Tornedalens folkhögskola har ett internat där du kan hyra ett rum när du studerar på skolan.
Att bo på internat är en del av folkhögskolans studiemiljö. Du ingår i en gemenskap med andra deltagare även under fritiden, du får bo på en plats som du kanske annars aldrig skulle komma till, du slipper leta boende och har alltid nära till skolan.

Har du frågor om boende? Kontakta skolan så hjälper vi dig!

Tel: 0927-79570
E-post: info@tornedalen.se

Läs mer