Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 38 veckor

Ansök senast: 7 aug 2019

Kurstid: 19 aug 2019 – 7 jun 2020

Antagningsvillkor: Godkänd grundskola

Kostnader: 3000 kr/läsår. Litteratur,studieresor, material.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internatplats: Ja

I tornedalen har vi den 13:e månaden, Eftersom solen aldrig går ner under en längre period så har vi en exceptionell tillgång gällande odling och framför allt din vistelse i naturen. Att kunna vara och verka under midnattssolen.

I centrum står kreativt skapande livstil, hantverk,trädgårdsodling förädling av livsmedel, småskaligt jord-och skogsbruk i Norrbotten och kulturområdet Tornedalen. Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om det hållbara landbygslivets möjligheter och till dig som vill komma bort från stressen.För dig som känner att du vill komma tillbaka till naturen. Behöver stärka din kropp och själ med sunda vanor. Genomförd utbildning ger dig tillräckliga kunskaper för att kunna starta ett landbygdsboende där du själv bestämmer graden av självhushållningen.

Under kursen får du bland annat lära dig att hantverka och återbruka,odla din egen mat, förädla skogens rikedomar. Hur du på andra sätt kan bli självförsörjande och klara av vardagssysslor i ett självhushåll. Du får en bred kunskap som kan vara början till att förverkliga dina drömmar om ett landbygdsboende.

Utbildningens övergripande tema är att inspirera dig till en högre grad av självförsörjning och att hushålla med resurser. Du får verktyg för att utveckla en kreativt skapande livsstil på landbygden. Ekologiska och hållbara lösningar prioriteras. Undervisningen varvas mellan teori och praktik. Minst hälften av tiden består av praktiska övningar. De teoretiska passen är upplagda som föreläsningar/lektioner. Innehållet följer årstidernas förutsättningar och ämnena varvas.

Moment:

 • Trädgårdsodling

 • Grunder i jord- och skogsbruk

 • Hantverk och återbruk

 • Entreprenörskap

 • Förädling av livsmedel

 • Tornedalsk/samisk kultur

Mål som deltagaren skall ha uppnått efter avslutad kurs:

 • Känna till svamp och bär – skörd och förädling

 • Känna till grunderna hantverk – ull – förädling

 • Ha kunskap i återbruk – trä och textil

 • Kunna utföra och ha kunskap för grunder i skogsbruk

 • Kunna utföra enklare inomhus/utomhus renoveringar

 • Ha kunskap i förodlingar – växthusodling – drivbänkar – frilandssådd

 • Kunskaper om bär, grönsaker, rotfrukter, kryddor, örter, prydnadsväxter

 • Kunna bygga egen kompostering

 • Ha kunskaper i fisk och kött hantering. Torkning/rökning

Kursansvarig

Johan Taavo

Telefon: 0927-795 80
E-post: johan.taavo@tornedalen.se

Ansök till kursen nu.

Till ansökan