Tornedalens fyndbod tar emot saker som ni vill återvinna, till exempel; kläder, möbler, textil med mera.

I samband med flytten ändrades namnet på Återvinningen till Tornedalens Fyndbod. Det gjordes eftersom många blandade ihop Återvinningen med Orjasjärvi Återvinningscentral.

Fyndboden är ett icke vinstdrivande projekt i samarbete mellan Tornedalens folkhögskola, Övertorneå kommun, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Sparbanken Nord, Försäkringskassan och EUs socialfond. I projektet ingår även Tornedalens B&B.

Hämtar och kör ut i mån av tid.

Telefon:  076 – 776 41 19

Läs mer på: www.facebook.com/TornedalensFyndbod

MED FINANSIERING FRÅN