Kärsiäisjärvi fisketuristisk utveckling

Tornedalens folkhögskola i samverkan med Tornedalens sportfiskeklubb, Arbetsförmedligen, Leader -Fiskeområde Tornedalen Haparanda har restaurerat och tillgängliggjort Kärsiäisjärvi anläggningen för funktionshindrade. Vindskydd, grillplatser och bryggor har byggts, samt en handikappanpassad torrtoalett.

Syftet med projektet är att med planerad investering tillgängliggöra Kärsiäisjärvi sjön för fiskeintresserade personer med funktionhinder samtidigt som området även blir mer attraktivt för alla.

Med stöd från Jordbruksverket blev detta projekt möjligt.


Fortsättning på utbildningsprojektet Frukt och bärförädling

Tornedalens folkhögskola har under våren 2017 genomfört en kurs i bärförädling med 10 deltagare. Några av deltagarna har visat intresse att för att starta företag inom bärförädlingen. Nu vill folkhögskolan gå vidare och skapa ett projekt som skapar förutsättningar för bildandet av en ekonomisk förening som ska jobba med bärförädling. Folkhögskolan vill hjälpa till med starten av ett företag eller ekonomisk förening inom tänkt inriktning.

Målet för projektet är att genom kunskapshöjande utbildning inspirera nyanlända och långtidsarbetslösa till entreprenörskap inom förädling av skogsbär och trädgårdsråvaror.

Projekttid
20191231


Boksläpp! 1617 Övertorneå storsocken under en dramatisk tid av Sture Torikka

Boksläpp! Nu är den äntligen här!

1617 Övertorneå storsocken under en dramatisk tid
Om folket, en kyrka och en vårflod – ett fruset ögonblick i historien

Torsdag 14 september kl 17.00 på Tornedalens folkhögskola

Författaren Sture Torikka som på uppdrag av Tornedalens folkhögskola skrivit boken, han medverkar och berättar samt signerar boken. Boken finns till försäljning. Förfriskningar serveras. Välkomna!

Boken kommer att finnas tillgänglig efteråt att köpas på Tornedalens folkhögskola, Återvinningen och Café de Vylder.

-Projekt Övertorneå storsocken 1617-2017

Edit: Du kan nu beställa boken på: tornedalen.se


Kurs i frukt och bärförädling

Projektnamn
Kurs i frukt och bärförädling

En 10 veckors utbildning i Frukt- och Bärförädling.
Tornedalens Folkhögskola i samverkan med Science Partner och med stöd från Europeiska Jordbruksfonden.

Projekttid
20170313 – 20170519


Matarengi Social Business

Vill stöta nya metoder som innebär att långtidsarbetslösa och/eller personer med funktionsnedsättningar ska få ett arbete. Vi vill skapa förutsättningar för ett arbetsintegrerande socialt företag i Övertorneå.

Projekttid

20160104 – 20181231

Projektpartners

Återvinningen

Bangårdsvägen 5
957 31 Övertorneå
076-776 41 19
https://www.facebook.com/MatarengiSocBiz

Café de Vylder

Matarengivägen 15
957 31 Övertorneå
070-885 80 29
https://www.facebook.com/cafedevylder/


Tornionlaakson kesäsiika -Tornedalens Sommarsik

Projekttid
20151201 – 20181231

Projektpartners
Lapin-ammattikorkeakoulu
Luonnonvarakeskus
Länsstyrelsen Norrbotten
Tornedalens folkhögskola

https://web.archive.org/web/20180818055710/https://www.facebook.com/kesasiika/