Tornedalens folkhögskola i samverkan med Tornedalens sportfiskeklubb, Arbetsförmedligen, Leader -Fiskeområde Tornedalen Haparanda har restaurerat och tillgängliggjort Kärsiäisjärvi anläggningen för funktionshindrade. Vindskydd, grillplatser och bryggor har byggts, samt en handikappanpassad torrtoalett.

Syftet med projektet är att med planerad investering tillgängliggöra Kärsiäisjärvi sjön för fiskeintresserade personer med funktionhinder samtidigt som området även blir mer attraktivt för alla.

Med stöd från Jordbruksverket blev detta projekt möjligt.