Många folkhögskolor ger utöver folkhögskolekurserna även utbildningar inom andra skolformer eller utbildningar på uppdrag av till exempel kommunen.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare (sfi) är en kommunal språkutbildning för vuxna personer med annat modersmål än svenska. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i svenska språket.

Läs mer...

Etableringskurs på folkhögskola

Etableringskurs på folkhögskola är en utbildning för nyanlända som innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande, studie- och arbetsförberedande delar.

Läs mer...

Studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF

Söker du jobb och varken har gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning? Då kan Studiemotiverande folkhögskolekurs vara något för dig!

Läs mer...