Många folkhögskolor ger utöver folkhögskolekurserna även utbildningar inom andra skolformer eller utbildningar på uppdrag av till exempel kommunen.

Etableringskurs på folkhögskola

Etableringskurs på folkhögskola är en utbildning för nyanlända som innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande, studie- och arbetsförberedande delar.

Läs mer...

Studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF

Söker du jobb och varken har gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning? Då kan Studiemotiverande folkhögskolekurs vara något för dig!

Läs mer...