Välkommen till Tornedalens Folkhögskolas Turismseminarium och Guidejubileum 24 maj 2019

I år är det 25 år sedan den första Naturguideutbildningen startade i januari 1994.
Med anledning av detta och i samband med att Tornedalens Folkhögskola fyller 120 år så inbjuder vi gamla elever från naturguide, fiskeguide, flugfiskeguide m.fl., turismentreprenörer och övriga intresserade till jubileumsdag med både seminarium och jubileumsfest. Ett gyllene tillfälle till att lära mer, mingla, träffa gamla bekanta, hitta nya vänner och ha det bra helt enkelt!

Deltagaravgift 300 kr vilket inkluderar seminarieprogram, transport Folkhögskolan – Hanhivittikko t.o.r., fika, lunch och middag. Anmäl ev. matvariationer. Dryck till middag medtages på eget ansvar.

Det går även bra att anmäla sig till enbart turismseminariet till reducerad deltagaravgift, 100 kr.

Boende erbjuds kostnadsfritt i tält 24-25/5 på Hanhivittikko Fäbod, medtag egen sovsäck, liggunderlag och fältmässig mundering.
Ett mindre antal rum finns till uthyrning på skolans internat, 500 kr per enkelrum och natt inkl. sänglinne och städning.
Vill ni bo fler än en person i rummet så ordnar det sig säkert, ta kontakt och meddela dina önskemål på bokning@tornedalen.se alt. till 0927 79570.

ANMÄL dig senast 17 maj – efteranmälningar mottages i mån av plats.
Anmälan till Rolf Lahti, Tornedalens Folkhögskola via messenger, mobil 070 640 98 47 eller mail rolf.lahti@tornedalen.se.

Deltagaravgiften erlägges senast 22 maj till bankgiro 491-2572 alt. till Swish 123 633 46 92

09.00 Registrering och fika, Aulan Tornedalens Folkhögskola
09.30 Välkommen till Tornedalens folkhögskolas Turismseminarium och 25-årsjubileet Rektor Johan Taavo, Tornedalens Folkhögskola
09.45 Naturguideutbildningen 25 år Rolf Lahti, Tornedalens Folkhögskola
10.00 Varumärket Swedish Lapland – prioriterade insatser av destinationen och företagen David Lind och Lars Munk, Heart of Lapland- á part of Swedish Lapland
11.00 Natur- och ekoturism samt vad det innebär att kvalitetssäkra sin verksamhet enligt Nature’s Best 6 grundprinciper Pär Innala, märkningsansvarig på Naturturismföretagen
11.45 Mitt liv som fiskeguide Jesper Larsson, JL Guidning samt Fishingguide in Sweden
12.30 Lunch
13.30 Naturguideutbildningen som kompetensförsörjare – Men vad vill turistbranschen? Helene Andersson, Tornedalens Folkhögskola
14.00 Högt och lågt från Naturguideutbildningens anrika historia och ärorika framtid Rolf Lahti, Tornedalens Folkhögskola
14.30 Soffan – några f.d. elever delar med sig av sina erfarenheter och visdom
15.00 Seminariet avslutas med fika: Tid för mingel, rundvandring, minnesexpo.
18.00 Samling för gemensam avfärd till Hanhivittikko Fäbod
18.30 Naturguide 2019 välkomnar er till jubileumsfest på Hanhivittikko Fäbod

David Lind, Marketing- and product development, Heart of Lapland,
http://heartoflapland.com

David Lind har gått Naturguideutbildningen vid Umeå Universitet, (förlagd i Kiruna). David har arbetat bl.a. som guide och säljare inom Icehotel samt marknadsföring och sälj inom Kiruna Lapland.

Lars Munk och David Lind från Heart of Lapland kommer att berätta om vikten av att samlas under ett varumärke; Swedish Lapland. Vilka prioriterade insatser som destinationerna och företagen tillsammans gör för att möta kundernas behov. Genom trendspaning, marknadsinsatser, press, värdskap samt affärs- och produktutveckling. Om vikten av att rätt kompetens finns tillgänglig för företagen.

Lars Munk, Marketing- and product development, Heart of Lapland,
http://heartoflapland.com

Lars Munk har gått Fiskeguideutbildningen på Tornedalens FHSK 2004.

Lars har en bred erfarenhet inom naturturism, som guide och fiskeguide, eget företag och som lärare på guideutbildningarna på Tornedalens Folkhögskola.

Lars Munk och David Lind från Heart of Lapland kommer att berätta om vikten av att samlas under ett varumärke; Swedish Lapland. Vilka prioriterade insatser som destinationerna och företagen tillsammans gör för att möta kundernas behov. Genom trendspaning, marknadsinsatser, press, värdskap samt affärs- och produktutveckling. Om vikten av att rätt kompetens finns tillgänglig för företagen.

Pär Innala, märkningsansvarig på Naturturismföretagen
http://naturturismforetagen.se

Skärgårdsentreprenören och fjällämmeln Pär har en bred erfarenhet av turismbranschen från sitt arbete i Kirunafjällen och skärgården.

Idag är han märkningsansvarig på Naturturismföretagen och kommer att bjuda på en föreläsning om natur- och ekoturism samt vad det innebär att kvalitetssäkra sin verksamhet enligt Nature’s Best 6 grundprinciper.

Jesper Larsson, JL Guidning samt Fishingguide in Sweden
http://jlguiding.com och https://fishingguideinsweden.com

Jesper jobbar som fiske- och naturguide sedan 2001. Förutom det så jobbar han med att utbilda fiskeguider och instruktörer sedan 2003, både i Sverige och i Finland.

Det har inte alltid varit röda mattan utan ibland så har han behövt trolla lite för att få ihop allt och för att kunna leva denna livsstil. Idag hjälper han även andra fiskeguider som vill satsa på detta yrke och som vill kunna leva på att guida genom sin Guidepool Fishingguide In Sweden där han samlar guider från Skåne till Norrbotten för nätverkande, gemensam marknadsföring och kompetensutbildning.

Heléne Andersson, lärare på Naturguideutbildningen sedan 2011.
https://tornedalen.se, https://helenessleddogs.se

Hon driver också ett turistföretag, Helene´s Sleddogs, i huvudsak inriktat på vinterturism där hundspann är företagets signum. Heléne har en
bakgrund inom draghundsporten, som tävlande på landslagsnivå både inom nordisk – och nomestil.

Tornedalens Folkhögskola utbildar naturguider och försörjer turistnäringen med kompetenta guider. Branschen signalerar ett stort behov och många naturguideelever får erbjudanden om jobb. Den verklighet som eleverna möter är tyvärr ofta tveksam, bland annat vad gäller anställningsförhållanden. Vågar utbildade naturguider överhuvudtaget förvänta sig en framtid inom turistbranschen? Kan ett jobb som naturguide erbjuda seriösa anställningsvillkor…?

Rolf Lahti, lärare på Naturguideutbildningen.
https://tornedalen.se

Rolf startade upp Naturguideutbildningen 1994 har sedan dess undervisat på Tornedalens Folkhögskola. Även under åren 2004-2010 då Rolf drev eget företag inom naturturism undervisade han tidvis så Rolf har mött och undervisat samtliga guideelever på Tornedalens Folkhögskola.
Rolf ger oss en tillbakablick, nutid och framtidsvision för Naturguideutbildningen. Vart är vi på väg?