Denna kurs ger dig kunskaper i skogsbruk och yrket skogsarbetare. Du kommer få möjlighet att ta röjsågskort, motorsågskort och lära dig grunderna i att använda skogsmaskiner. Behovet av personer med kunskaper i skogsbruk ökar. Dina möjligheter att få arbete efter avslutad kurs inom skog kommer att öka. Utöver de ämnen som berör inriktningen skogsbruk så kan du samtidigt läsa kärnämnen och bli behörig för gymnasiet, yrkeshögskola eller högskola, anpassat efter din utbildningsbakgrund och målet med dina studier

Kurstyp: allmän kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år , 2 terminer

Ansök senast: 15 juni 2021

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor:Avslutad SFI D

Kostnader: 2000kr/termin (exkl. internatboende)

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 – 10 jun 2022

Ansök Nu

Kontakt:
Johan Taavo

Telefon: 0927-795 72

E-post:
johan.taavo@tornedalen.se

Om utbildningen

I utbildningen ingår teori och praktiska övningar enligt de krav som ställs inom Säker skog. Du kommer  att kunna avlägga prov för röjsågs-och motorsågskörkort. I utbildningen ingår både möjligheterna för körkort i röjsågs kurserna RA och RB, samt kurserna A och B för motorsågskörkort. 

I kursen ingår även grundläggande virkeslära, om olika träslags egenskaper och användningsområden, virkets förädling och användning. Du kommer även lära dig grunderna inom skogsskötsel,om bl.a vanliga skadegörare på växande träd och hur man kan förebygga det. Under temat skogsskötsel  kommer du även få kunskap om skogsbruksplaner, röjning, markberedning och gallring.

Under kursen kommer du få praktiskt prova på och teoretiskt lära dig grunderna till att köra skotare och skördare, och hur de används.

En del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen omfattar ett års studier och timmarna utöver inriktningstiden läser du behörighetsgivande ämnen för att nå en grundskole-eller grundläggande behörighet för vidare studier. Vi har möjlighet att erbjuda särskilda behörigheter i vissa ämnen utöver dessa.

Denna utbildning ger dig möjlighet att få anställning efter avslutad kurs inom manuellt skogsarbete, och behörighet för högre studier.

Behöver du hjälp med att ordna boende?

Tornedalens folkhögskola har ett internat där du kan hyra ett rum när du studerar på skolan.
Att bo på internat är en del av folkhögskolans studiemiljö. Du ingår i en gemenskap med andra deltagare även under fritiden, du får bo på en plats som du kanske annars aldrig skulle komma till, du slipper leta boende och har alltid nära till skolan.

Har du frågor om boende? Kontakta skolan så hjälper vi dig!

Tel: 0927-79570
E-post: info@tornedalen.se

Läs mer