Meänkieli för nybörjare

Kurstyp:

Distanskurs

Studietakt:

50%

Längd:

2 terminer

Ansök senast:

31 maj 2021

Kurstid:

16 augusti 2021 – 10 juni 2022

Antagningsvillkor:

Slutförd grundskola. Vid ansökan skicka ett personligt brev.

Kostnader:

Utbildningen är avgiftsfri, det kan tillkomma kostnader för kurslitteratur.

Studiestödsnivå (CSN):

Gymnasienivå A2

ANSÖKAN ÖPPEN

Om utbildningen

Syftet med kursen är att deltagaren ska skaffa/utveckla sin förmåga att använda meänkieli både skriftligt och muntligt. Deltagaren ska lära sig att använda språket i olika situationer och för skilda syften både muntlig och skriftligt.

Genom utbildningen ska deltagaren skaffa en grundläggande kommunikativ förmåga. Med andra ord man kan förstå enkelt talat och skriven meänkieli samt kunna uttrycka sig enkelt i både tal och skrift i olika situationer.

Innehåll

-Att lära sig grundläggande språkliga företeelse som meänkielis uttal, intonation samt stavning.

-Att kunna hälsa, några artighetsfraser och vanliga uttryck

– En del grundläggande grammatik (t.ex verbböjning)

-Att kunna kommunicera i vardagliga situationer, uttrycka intressen, åsikter, känslor och erfarenheter.

-Att kunna delta och bidra till samtal genom frågor, bekräftande fraser och uttryck

– Kunna förmedla muntligt och skriftlig information; skriva enkla presentationer, meddelande och instruktioner i sammanhängande tal och skrift

Kursen tar också upp typiska sociala och kulturella förståelsen för meänkieli talandes kultur. Kursen ska stimulera deltagarnas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Undervisning: 

Inspelade föreläsningar, par/gruppdiskussioner, inlämningsuppgifter (muntliga och skriftliga) I lärplattformen kommer du att hitta allt ditt kursmaterial och kunna kommunicera med dina kurskamrater samt lärare via google meet, och google classroom.
Det är också i lärplattform där läraren lägger upp text, uppgifter, filmer och annat som du behöver för din kurs.