Tornedalens folkhögskola har under våren 2017 genomfört en kurs i bärförädling med 10 deltagare. Några av deltagarna har visat intresse att för att starta företag inom bärförädlingen. Nu vill folkhögskolan gå vidare och skapa ett projekt som skapar förutsättningar för bildandet av en ekonomisk förening som ska jobba med bärförädling. Folkhögskolan vill hjälpa till med starten av ett företag eller ekonomisk förening inom tänkt inriktning.

Målet för projektet är att genom kunskapshöjande utbildning inspirera nyanlända och långtidsarbetslösa till entreprenörskap inom förädling av skogsbär och trädgårdsråvaror.

Projekttid
20191231