Projektnamn
Kurs i frukt och bärförädling

En 10 veckors utbildning i Frukt- och Bärförädling.
Tornedalens Folkhögskola i samverkan med Science Partner och med stöd från Europeiska Jordbruksfonden.

Projekttid
20170313 – 20170519